Serier

Sådan vinder flere corona-kampen om jobbene

Især unge og ældre er udsatte, når arbejdsløsheden stiger i de kommende måneder. Der er behov for at åbne arbejdsmarkedet – uden at sætte andre lønmodtagere bag i køen. 

Corona rammer verden

Der er dømt hård kamp om jobbene i den kommende tid. Siden starten af marts er antallet af ledige steget med 48.000 personer. Og regeringens ekspertgruppe anslår, at mellem 90.000 og 100.000 af de lønmodtagere, der er omfattet af lønkompensation i dag, risikerer at slutte sig til ledighedskøen, når ordningen udløber 8. juli eller senere.

Når ledighedskøen vokser, vil det især ramme de unge og ældre.

De unge – ikke mindst de nyuddannede – der ikke rigtigt er kommet ind på arbejdsmarkedet, får sværere ved det nu. Ungdomsarbejdsløsheden nåede i en periode efter finanskrisen helt op på 17 pct., mens den generelle ledighed ”kun” rundede de 8 pct. Og unge, der starter arbejdslivet med lang tids ledighed, oplever ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd at halte økonomisk bagefter mange år efter. De har desuden generelt sværere ved at få fast grund under fødderne på arbejdsmarkedet.  

De ældre er udsatte, fordi det er markant vanskeligere for seniorer at komme tilbage i beskæftigelse. I flere år efter finanskrisen var det kun ca. 8 pct. af de ældre, der kom tilbage i job måneden efter. Ledighed eller usikre ansættelsesforhold i den sidste del af arbejdslivet kan være det skub, som får ældre, der ellers har lyst og helbred til at fortsætte, til alligevel at sige stop.

Så det er afgørende for arbejdsudbud, produktivitet – og i sidste ende Danmarks evne til at få gang i væksten igen – at få lettet adgangen til arbejdsmarkedet for de unge og de ældre. Uden at stille andre lønmodtagere dårligere. Derfor skal man fra politisk side undgå at skrue bevidstløst op for virksomhedspraktik. Eller for tilskudsordningerne, som placerer bestemte uddannelses- eller aldersgrupper øverst i ansøgningsbunken. På bekostning af andre.  

Hvad kan man så gøre i stedet? Det handler grundlæggende om, at vi i en periode skal deles om det arbejde, der nu er mangel på. 

Regeringens ekspertgruppe foreslår at øge brugen af arbejdsfordeling, hvor ansatte går ned i tid og får supplerende dagpenge, når lønkompensationsordningerne fases ud. Om den model kan udvides, så unge og ældre ledige derved kan få foden indenfor, er endnu uvist. Men der findes andre modeller. Man kunne f.eks. overveje i en tidsbegrænset periode at give ansatte mulighed for at bruge mere tid på uddannelse eller familien. På betingelse af, at virksomheden i fraværsperioden ansætter en ung eller ældre i samme stilling.  

For hvis ikke vi får åbnet arbejdsmarkedet op for de unge og gamle – uden at fortrænge andre lønmodtagere – vil det koste os alle sammen dyrt.

Læs også