Debat

Kan politiet det der med debet og kredit?

Anklagemyndigheden har opgivet en spektakulær sag om skattesvig i forbindelse med Bankpakke 1. Anklagemyndigheden var kommet til den opfattelse, at man ikke kunne løfte bevisbyrden. Og hvad kan man slutte heraf? At der ikke er det fornødne bevis, eller at politiet ikke magtede opgaven?

Det var oplivende at læse om et par driftige forretningsmænd, som, 30 timer efter anholdelsen, blev idømt fængselsstraffe for hvidvask af 353 mio. kr. Så hurtigt går det sjældent. Sædvanligvis trækker efterforskningen af sager om økonomisk kriminalitet ud i det uendelige.

Den 2. juni 2020 meddelte Anklagemyndigheden, at politiet standser efterforskningen af Eik Banki (Betri Banki), som i september 2017 af de færøske skattemyndigheder (TAKS) blev meldt til politiet mistænkt for skattesvig i forbindelse med et uberettiget fradrag på en halv milliard kroner. Anklagemyndigheden oplyser, at det ikke med den sikkerhed, som kræves i en straffesag, kan fastslås, at Eik Banki afgav urigtige eller vildledende oplysninger ved indgivelse af selvangivelsen for 2011.

Men hvorfor skulle myndighederne dog bruge tre år til at komme frem til den opfattelse? Skam få den, der sidder tilbage med en oplevelse af, at politiet ikke kunne gennemskue sagen. Politimesteren, der betegnede sagen som meget kompliceret, bad om hjælp hos SØIK. Det skulle fedt hjælpe. Danske myndigheder har en svær berøringsangst over for Færøerne.

Men var denne sag nu også så kompliceret? Så vist ikke. Eik Banki krakkede den 30. september 2010 – dagen før udløbet af den ubegrænsede statsgaranti – og blev undsat af Finansiel Stabilitet, der placerede bankens virksomhed i et nystiftet datterselskab. Banken havde på sammenbrudstidspunktet simple forpligtelser til et beløb af 11.479 mio. kr.

Bankens aktiver, der var bogført til 11.509 mio. kr., blev af Finansiel Stabilitet opgjort til en dagsværdi af 10.965 mio. kr. Der var i banken en underbalance på 514 mio. kr., som i henhold til statsgarantien blev dækket af Finansiel Stabilitet, der indskød 2.000 mio. kr. i det nye selskab og modtog aktier til en bogført værdi af 1.486 mio. kr. Den nye bank havde således en åbningsbalance på 12.965 mio. kr. og en egenkapital på 1.486 mio. kr. Hvor svært kan det være?

Ja, det skulle vise sig. Banken aflagde i marts 2012 et korrekt regnskab for 2010-11 med et underskud på 256 mio. kr. og en egenkapital på 1.230 mio. kr. Tre måneder senere selvangav banken for 2010-11 et skattemæssigt underskud på 657 mio. kr. Over for TAKS valgte banken at bogføre efterposteringerne til åbningsbalancen, 544 mio. kr., som driftstab i det nye selskab!

Efter at have grundet over sagen i tre år, underkendte TAKS i 2015 fradraget. Men, afgjorde TAKS, banken kunne i stedet for afskrive underbalancen over 10 år som goodwill. Afgørelsen, der var absurd, vakte røre, og TAKS så sig i februar 2016 nødsaget til at tage sagen op til fornyet behandling. Efter at have grundet i yderligere et år meddelte TAKS, at man fastholdt, at der forelå goodwill, men at man nu havde vurderet værdien af denne goodwill til nul kr.!

Banken ignorerede sin åbningsbalance, sin stifter og sine egne revisorer; banken præsenterede TAKS for et vrængbillede af åbningsbalancen. TAKS var ikke nogen match for banken og gik lige i fælden. Og politiet? Politiet magtede ikke at løfte bevisbyrden. Eller politiet havde ikke mod på et opgør med den færøske elite, der havde forstærket sig med et par danske notabiliteter.

Og retsbevidstheden på Færøerne? Ja, tja, bum, bum, ...

Jørn Astrup Hansen var direktør i Eik Banki okt. 2010 - april 2011. Herefter repræsenterede han Finansiel Stabilitet i bankens bestyrelse, indtil han i januar 2016 nedlagde sit mandat.

BRANCHENYT
Læs også