Serier

Simon Kollerup: Genstarten efter corona skal være for hele Danmark

Har vi ramt det helt korrekte mix af lukket og åben? Det ved ingen endnu. Men vi kan se, at mens andre lande stadig kæmper med at få kontrol over smitten, er vi godt i gang med at vende tilbage til en mere normal hverdag.

Corona rammer verden

I Danmark reagerede vi på corona hurtigt og omfattende. I regeringen gik vi ind og vurderede, at det var nødvendigt at lukke ned for en del af vores samfund for at undgå en sundhedskatastrofe – men faktisk også for at kunne holde gang i så meget af vores økonomi, som vi kunne.

For selvom det måske har virket sådan, har langt størstedelen af erhvervslivet ikke været lukket. De danske produktionsvirksomheder har eksempelvis ikke været lukket ned som i mange andre lande. Derfor kunne vi se, at Lego kunne omlægge produktionen i Billund, mens fabrikkerne var helt lukkede i Mexico.

Vi har – med omtanke – kunnet gå på gader og stræder, og det har bestemt ikke været normen i alle andre lande. I Frankrig har der eksempelvis været totalt udgangsforbud, ligesom der også var det i perioder i Italien og Spanien.

Til gengæld har Danmark valgt at opfordre til at arbejde hjemmefra i absolut højeste grad. Og vi har sørget for at minimere smittekæder mellem børn ved at holde institutioner og skoler lukkede.

Vi har kort sagt valgt en strategi, der har minimeret smittetrykket uden at lukke for vores økonomiske aktivitet. Trykket på bremsen, men holdt gang i bilen – og hjulene.

Og gennem det hele har det været understøttet af den klassiske danske model med samarbejde mellem alle parter, af et samlet Folketing og af hele den danske befolkning.

Har vi ramt det helt korrekte mix af lukket og åben? Det er der ingen, der ved endnu. Men vi kan se, at vi foreløbigt har undgået en sundhedskatastrofe. Og vi kan se, at mens andre lande stadig kæmper med at få kontrol over smitten, er vi godt i gang med at kunne genåbne lukkede dele og vende tilbage til en mere normal hverdag.

Og det giver nogle muligheder for Danmark. Der har været rivende gang i vores life science-sektor – som ovenikøbet også har præsteret en lynhurtig omstilling til produktion af værnemidler. Vores vindenergi og den danske fødevaresektor er også områder, der fortsat er styrkepositioner. Det momentum skal vi bruge fremad, for det er nu, de brede skuldre skal bære og understøtte fremtidens arbejdspladser i Danmark.

Den økonomiske ekspertgruppe har anbefalet, at vi generelt bevæger os væk fra kompensationsordninger og i stedet over mod låne- og garantiordninger, men bør det gøres over en bred kam, når eksempelvis hoteller og sæsonerhverv stadig har det ganske usikkert?

Vi skal ikke kun sikre ’økonomien’. Vi skal sikre iværksætternes drøm, ildsjælenes livsværk, arbejdspladser, kolleger, hverdagen og fremtiden.

Vi er ikke igennem tunnellen endnu, men vi har allerede vist, at vi kan komme umådeligt langt, når vi sammen tager ansvar. Når vi løfter i fællesskab.

Og så skal vi sikre, at det ikke kun er storbyernes arbejdspladser, vi tænker på. Efter finanskrisen så vi, at væksten nok vendte tilbage, men at den var koncentreret om de store byer. Men det er hele landet, der har holdt os oppe. Danmark er for lille til store forskelle, og det er kun rimeligt, at opsvinget kommer hele landet til gode.

Vi har klaret det godt – ikke regeringen, ikke Folketinget, ikke det ene eller det andet. Os alle sammen. Hele Danmark har vist, hvad vores samfundsmodel kan. Det kan vi være stolte af.

Vi er ikke igennem tunnellen endnu, men vi har allerede vist, at vi kan komme umådeligt langt, når vi sammen tager ansvar. Når vi løfter i fællesskab.

BRANCHENYT
Læs også