Serier

Dansk detailhandel lever og har det godt

I denne skønne sommertid har man set mange kloge mennesker udtale sig om de fysiske butikkers snarlige død. Måske det vil være en god ide, at tage udgangspunkt i den virkelige verden – langt borte fra skrivebordene og excel-arkene.

Corona rammer verden

Først var det den internationale konsulentvirksomhed Boston Consulting Group, der med henvisning til forbrugerholdninger og indkøbsadfærd i Kina var nået til den konklusion, at danske forbrugere ville opføre sig på samme måde som de kinesiske, nemlig udvise tilbageholdenhed, når butikkerne atter åbnede. Det er gået stik modsat af hvad de kloge mennesker hos Boston Consulting Group mente. Danskerne har i maj sat rekord i detailhandlen med stigning på næsten 10 pct. og for beklædning 98 pct.

Dernæst fulgte en københavnsk advokatvirksomhed med interesser indenfor ejendomsbranchen op med en rapport fra Institut for Fremtidsforskning, hvoraf det fremgår at dansk detailhandel i 2030 for 40 procents vedkommende vil ske online. Altså en lukning af tusindvis af butikker, og bymidter og centre, der ophører med at fungere. Intet i virkeligheden verden tyder på, at det er sådan detailhandelen vil udvikle sig. Især blandt aldersgruppen 20–40-årige er der over 85 pct. tilslutning til at handle i de fysiske butikker.

Som om det ikke var nok kunne Finans og Jyllands Posten 25. juni bringe et indlæg fra en forretningsrådgiver, der har stor erfaring i at arbejde med forretningsudvikling i Kina. Han taler om New Retail, der karakteriseres ved en sammenblanding af detailhandel og underholdning benævnt som retainment som værende det helt nye, man skal rejse til Kina for at studere. Det var i 2000, jeg i Retail Institute Scandinavia lancerede New Retail med særlig fokus på retainment, så det er en 20 år gammel nyhed – og den kommer ikke fra Kina, men derimod USA.

Vi kan næppe sammenligne kinesiske forbrugere og detailhandel med danske forhold. Det er næppe sandsynligt, at online-handlen vil nå de 40 pct. som Institut for Fremtidsforskning siger i deres rapport. Sandheden er sandsynligvis tættere på 15 pct.

Danske forbrugere er i hobetal vendt tilbage til butikkerne efter corona-lukningen. Adfærden med at beslutte sine indkøb i butikken – 80 pct. - er stadigvæk den samme som den har været siden midten af 1960’erne – altså uændret indkøbsadfærd. Interessen for at gøre en ”god handel” er usvækket hos 93 pct. af befolkningen – dvs. ugens tilbud er fortsat afgørende for at få kunderne ind i butikken. Oplevelser i butikken – er ikke opfundet i Kina, men derimod i USA i slutningen af 1990’erne, og vi begyndte at tale herom på konferencer i Danmark omkring år 2000.

Skal man kloge sig på udviklingen i dansk detailhandel er det altid en god ide at begynde hos de, der i den sidste ende afgør hvad der kommer til at ske – nemlig hos ledelsen i de danske butikskæder.

Jeg ser ingen tegn på afmatning i etablering og åbning af fysiske butikker. Jeg ser ingen tegn, på at dansk detailhandel skulle være en ”syg patient”. Jeg konstaterer at corona-lukningerne overalt i verden har skabt nye udfordringer for detailhandlen. Det gælder ikke mindst verdens tre største virksomheder indenfor salg af tøj – Inditex, H&M og Bestseller. Der er altså ikke tale om et særligt dansk problem, men derimod en global udfordring.

Dansk detailhandel har det efter omstændighederne godt, og i takt med at forbrugerne atter kommer hjemmefra stiger omsætningen i butikkerne.

Danske detaillister behøver ikke rejse til Kina for at få inspiration til at modernisere og udvikle deres butikker. Det sker som altid i en løbende proces med inspiration fra hele verden, og med størst udbytte fra de europæiske butikskæder.

Læs også
Top job