Debat

Nej, halvdelen af danskerne føler ikke, at de udfører pseudoarbejde

Rapporter er ikke objektive sandheder. Det burde journalister huske at forholde sig til.

Foto: Thomas Borberg

Den 3. juni publicerede Finans artiklen ”Halvdelen af danskerne føler, at de laver ligegyldigt arbejde”. Overskriften er ikke blot misvisende, det er rapportens resultater også.

Rapporten, Kandidatanalysen fra Ballisager og Voxmeter, viser, at 14 pct. af danskerne mener, at de ofte udfører pseudoarbejde, mens 41 pct. svarer, at de sjældent laver pseudoarbejde.

Dermed svarer 55 pct., at de laver pseudoarbejde, men der er klar forskel i hvilken grad, det opleves. Er en sjælden oplevelse af pseudoarbejde egentligt negativt? Eller afspejler det i lige så høj grad en sund kritisk tilgang, blandt danskerne, til deres arbejde?

Der er også et større metodisk problem, der forekommer usynligt for de fleste læsere af rapporten. Når respondenterne har svaret på spørgsmålet om pseudoarbejde, har de haft en skæv fordeling af svarmuligheder.

Der er to muligheder der bekræfter hypotesen om pseudoarbejde, men kun en mulighed for at afvise den ved at svare ”nej, slet ikke”. Alt forskning viser, at skæve svarskalaer er med til at påvirke og skævvride respondenternes svar, hvorfor man får en overrepræsentation af folk, der reelt udfører pseudoarbejde.

Vender vi konklusionen på hovedet, viser rapporten, at hele 82 pct. af danskerne sjældent eller aldrig laver pseudoarbejde. Denne historie er dog blottet for sensation, men bekræfter nok i højere grad de fleste danskeres oplevelse af pseudoarbejde og har dermed begrænset nyhedsværdi.

Det er et problem, når en journalist forholder sig ukritisk til en rapport og bruger en vinkel, der blot forstærker rapportens i forvejen overdrevne resultater. Det er ikke kun en stærk fordrejning af virkeligheden, men er også med til at sætte et ”pseudoproblem” på dagsordenen, der fjerner opmærksomheden fra andre større og mere indgribende problemer.

Når læsningen af rapportens resultater er ukritiske, skyldes det blindheden overfor rapportens metodiske problemer, som sjældent opfanges, da de netop nedtones af rapportens afsender. Man skal derfor være forsigtig med at bruge rapportens resultat til andet end at huske på, at en rapport, som udgangspunkt, aldrig er sand og altid skal læses med kritiske briller.

Læs også
Top job