Erhverv

Halvdelen af danskerne føler, at de laver ligegyldigt arbejde

En ny undersøgelse viser, at over halvdelen af danskerne føler, at de ofte eller til tider laver pseudoarbejde - unyttigt arbejde, som ikke skaber værdi for virksomheden.

Over halvdelen af danskerne føler, at de til tider laver unyttigt arbejde. Arkivfoto: Mitchell Pictures

Måske kender du følelsen af at have lavet et stykke arbejde, som der ikke er behov for og måske var spild af tid. Men du er langt fra den eneste.

En ny undersøgelse fra konsulenthuset Ballisager og Voxmeter viser, at over halvdelen af danskerne føler, at de tit eller til tider laver såkaldt pseudoarbejde – unyttigt arbejde, som hverken skaber værdi for kunder eller kolleger.

Undersøgelsen med titlen Kandidatanalysen 2020 har til formål af belyse tendenser i arbejdslivet og tager udgangspunkt i 1.500 respondenter i Danmark, der er blevet spurgt ind til, hvordan de oplever deres arbejde.

Heraf svarer 14 pct., at de ofte laver pseudoarbejde, mens 41 pct. svarer, at det sker, men at det sker sjældent. På samme tid viser rundspørgen, at pseudoarbejdet er mest udbredt i store private virksomheder og mindre i de små.

»Det virker til, at pseudoarbejdet tager til, når organisationen bliver stor og uoverskuelig. Afstanden mellem der, hvor arbejdet bliver gjort, og de ansvarlige, bliver for stor,« fortæller Morten Ballisager, der er adm. direktør i kosulenthuset Ballisager.

Af de adspurgte ansatte i små virksomheder svarer 44 pct., at de laver pseudoarbejde, mens andelen er 55 pct. i mellemstore og 62 pct. i store virksomheder. Derudover er der i den offentlige sektor tale om 55 pct.

»En proces har tit haft en værdi i en periode, men så sker der forandringer, og så får man den ikke fjernet. Det vil sige, at de store organisationer hober processer op, som i sidste ende ikke bliver udsat for en vurdering af, om de er nyttige for selskabet og kunderne. Og så bliver det til pseudoarbejde.«

Hvad er pseudoarbejde?

Udtrykket er gjort populært af Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen, der har skrevet bogen Pseudoarbejde, som omhandler, hvordan vi bruger vores tid på arbejdspladsen.

Pseudoarbejde dækker over:

  • Rapporter vi udarbejder, men ikke bliver læst
  • Procedurer vi følger, fordi de engang gav mening
  • Kontrol af andres arbejde
  • Møder uden formål
  • Unødvendig e-mailhåndtering
  • Opgaver vi udfører, kun fordi vi bliver bedt om det

Kilde: Time Consult

Morten Ballisager peger på det paradoksale i, at den offentlige sektor ofte regnes for at være bureaukratisk og ineffektiv, men at det oftere er i de store virksomheder, at pseudoarbejdet finder sted.

Han mener desuden, det er interessant, at undersøgelsen viser et sammenhæng mellem udbredt pseudoarbejde og faldende omsætning.

»Pseudoarbejdet kan være medvirkende årsag til, at selskaberne får dårlige økonomiresultater, fordi det er omkostningstungt, men tilsyneladende ikke nyttigt for nogen – hverken kunder eller internt,« siger Morten Ballisager.

En fjerdedel af de adspurgte fortæller, at de bruger over en time om ugen på det, de vurderer til at være ligegyldige møder. Møderne er især udbredte i store virksomheder. Her bruger medarbejderne 1,3 timer om ugen, mens de i små virksomheder bruger 34 minutter. Respondenterne mener, at de i gennemsnit bruger en time om ugen på pseudomøder.

Lønmodtagere med en videregående uddannelse har ifølge undersøgelsen markant mere pseudoarbejde end ufaglærte og håndværkere, og dem med mest pseudoarbejde er ingeniører, økonomer m.fl. samt it-ansatte.

»Det sætter bål til brænde i forhold til historien om de ineffektive DJØF’ere. Det er en bekymrende tendens, at dem, som tager en lang uddannelse, laver et stykke arbejde, der måske ikke bidrager med noget,« siger Morten Ballisager, som mener, at problemet bør omtales.

»Det er i sidste ende en økonomisk problemstilling. Der er store omkostninger forbundet med det unyttige arbejde, men det er pludselig blevet legitimt. Hvis man kan få fjernet dem, er der en stor topværdi i processerne. Det er store summer, der er tale om«

Læs også
Top job