Serier

Harlang, Ventegodt og Traberg. Nu mangler bare Jesper Olsen på venstre fløj

En trio har fundet sammen om at anklage for statsministeren for brud på Grundloven.

Corona rammer verden

Kig væk. I modsat fald kommer du nu til at overvære en tragedie. Tragedien begynder med sætningen: ”Vore advokater er overbevist om, at vi vil vinde sagen”.

De advokater, der henvises til, er Christian Harlang og Laue Traberg Smidt. Christian Harlang gik sidste år fallit med et minus på 21,7 mio. kroner og en bemærkning om, at konkursen var et ”magtovergreb foretaget af embedsværket”. Han er frataget retten til at praktisere som advokat og har i en årrække ligget i krig med domstole, ankenævn, myndigheder og familiemedlemmer.

Laue Traberg Smidt er også en kriger, der trækker overskrifter. Han bliver fyret som generalsekretær for Red Barnet efter en mediestorm, der begynder med, at Berlingske graver i nogle private anliggender. Ifølge Laue Traberg Smidt selv opstår sagen, fordi Berlingske har et horn i siden på ham for at have været med til at vælte en borgerlig regering. Nogle år senere politianmelder han Danmarks Radio på vegne af 20 muslimske borgere. Stor ståhej. Den fortsætter, da han erkender, at de 20 muslimer, der følte sig krænket af et filmklip, ikke eksisterer. Det var digt.

Det er disse to advokater, hvoraf den ene altså ikke må kalde sig advokat, der skal føre sagen. For hvem? For Søren Ventegodt. Lægen Søren Ventegodt bliver i 1990’erne verdensberømt i Danmark for at sætte en formel op for, hvad livskvalitet er. Ti år senere bliver han verdensberømt i Danmark for behandlingen ”vaginal akupressur”. Søren Ventegodt får frataget sin autorisation som læge og en betinget fængselsdom. Autorisationen fik han tilbage i maj.

Hvem har Søren Ventegodt anlagt sag mod? Mod statsminister Mette Frederiksen. Eller helt præcist: Han har som formand for foreningen OOC – Organisationen til Oplysning om Corona – krævet 133.750 kroner i erstatning af staten, fordi et møde i Fælledparken 28. juni ikke kunne afholdes på grund af reglen om, at højest 50 personer må forsamles ad gangen. Sagen har Ventegodt beskrevet i detaljer på sin facebook-side.

Stævningen er skrevet i et sprog, som var det en krigserklæring, der overbringes. Formel så det knirker. ”Grundlovssag” står der øverst, og så følger sagens hovedpåstand, som den slags hedder på juridisk dialekt: ”Sagsøgte statsminister Mette Frederiksen, Statsministeriet, betaler til sagsøgte kr. 133.750,- med procesrenter fra sagens anlæg”. Med procesrenter. Mærk alvoren.

Harlang, Ventegodt og Traberg Smidt er draget i krig mod Systemet. Igen. Dét er tragedien. De har hver deres katalog af krige, fejder og klingklang bag sig, og nu starter de en ny krig.

For det her er en stor sag. En betydende sag. Harlang, Ventegodt og Traberg Smidt anmoder om, at sagen, på grund af sin ”principielle karakter” straks behandles ved landsretten i stedet for at skulle gennem det byretsfnidder, som jævne sager må igennem. Ikke mindst for at sikre sig at sagen kan ankes til Højesteret, hvis landsretten skulle kludre i det.

For så stor en sag bør egentlig afgøres af Højesteret. Ikke? Byretten er for advokater, der går i strygefri skjorter og kører Opel, landsretten kan til nød gå an, men betydende advokater, der fører sager af principiel karakter mod statsministre og den slags, de procederer nu engang mest naturligt i Højesteret.

For glem nu ikke overskriften – ”Grundlovssag”. Dette er alvorlige anliggender, ikke nabostridigheder om et plankeværk eller nedgroet uenighed om en arv. Harlang, Ventegodt og Traberg Smidt meddeler ved skrivelse af 2. juli statsministeren, at de har anlagt sag mod hende for brud på Grundlovens § 79 om forsamlingsfrihed. Corona-forholdsreglernes begrænsninger på, hvor mange personer der må samles ad gangen, er ikke blot ubegrundede, men også grundlovsstridige. Tag den.

Harlang, Ventegodt og Traberg Smidt er draget i krig mod Systemet. Igen. Dét er tragedien. De har hver deres katalog af krige, fejder og klingklang bag sig, og nu starter de en ny krig. Sammen. En lige så uundgåelig og nødvendig krig som de foregående krige, for Systemet kontrolleres jo af fladpander og middelmådigheder, det ved enhver. Fladpander og middelmådigheder, der træder loven under fode og driver hetz mod klarttænkende individer, der har gennemskuet Systemets ufornuft og urimelighed.

Det er trioen mod Systemet, og sagen vil blive ført lige til Højesteret, hvis mulighed gives. For rigtige krigere fører en sag hele vejen, og skulle sagen blive tabt, er det ikke utænkeligt hævn fra Systemet. Men sagen mod statsministeren for grundlovsbrud vil ikke blive tabt. Som Søren Ventegodt skriver: ”Vore advokater er overbevist om, at vi vil vinde sagen”.

Se, det plejer advokater jo at sige, til de har tabt. Selv har jeg lige så megen forstand på retssager af principiel karakter som et bøgetræ, men der venter en interessant situation, hvis krigertrioen vinder sagen. For så er ikke bare Mette Frederiksen på den. Det er folkestyret. Alle partier – alle – fra Enhedslisten til Nye Borgerlige - står bag begrænsningerne på hvor mange personer, der må forsamles ad gangen ud fra coronahensyn. Tænk. De er nok i ledtog med Systemet.

Anders Heide Mortensen er kommentator på Finans og kommunikationsrådgiver. Cand.scient.pol. og tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Han kan kontaktes på anders@heidekom.dk.

Læs også
Top job