Serier

Kære topchef: Bliver det offentlige din værste rival i kampen om de klogeste hoveder?

Under coronakrisen er ledigheden steget markant på det private jobmarked I det offentlige er jobsikkerheden stadig helt i top. Det kan gøre et brancheskift fra det private til det offentlige mere attraktivt end nogensinde. Det er derfor nu, du bør støve jeres image som arbejdsplads af, hvis du fortsat vil tiltrække og fastholde de stærkeste kandidater.

Corona rammer verden

Med covid-19 blev der med ét slag vendt op og ned på jobmarkedet. Flere end 40.000 danskere er meldt ledige under krisen, mens der lige nu er cirka 30 procent færre jobopslag end normalt. Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ser vi det største fald inden for videnservice. Men også brancherne handel og transport er særdeles hårdt ramt.

Selvom vi lige nu oplever en fremgang i antallet af ledige private job, tyder meget på, at det er på lånt tid. Regeringens økonomiske ekspertgruppe vurderer, at et sted mellem 90.000-100.000 lønmodtagere er i risikogruppen for at miste deres job, når den midlertidige lønkompensation ikke længere holder hånden under dem. Konsekvensen bliver formentligt, at antallet af ledige private job igen vil falde, mens interessen for offentlige job vil stige.

Vi ser derfor ind i en tid, hvor kampen om de klogeste hoveder skærpes, og hvor mange medarbejdere vil veje jobsikkerhed højere end frynsegoder. Med andre ord kan din største konkurrent som privat arbejdsgiver efter alt at dømme blive det offentlige.

Private jobfordele mister tidligere tiders tyngde

Det er velkendt, at en række – særligt økonomiske – medarbejdergoder traditionelt har vejet tungt inden for det private. Goder som højere løn, firmabil, karrieremuligheder, bonusordninger m.m.

Det interessante er, at flere undersøgelser, foretaget i løbet af de seneste måneder, peger på, at coronakrisens økonomiske undtagelsestilstand har gjort os mere bekymrede og usikre. Helbred og sundhed er nu blandt de ting, der bekymrer danskerne allermest – mens f.eks. klimakrisen er skubbet i baggrunden. Der er altså sket et skred i vores værdier og holdninger, som vil påvirke vores behov og adfærd. Omsat til Maslows behovspyramide afspejler dette en bevægelse fra selvrealisering ned mod et større sikkerhedsbehov. Drevet af bekymringer og frygt for, hvad fremtiden bringer.

Som en konsekvens heraf må det forventes, at mange kandidater nu går i jobmarkedet med mere skeptiske briller og derfor bringer helt nye præferencer med i overvejelserne omkring deres fremtidige jobsituation. Fokus går fra det globale til det lokale. Fra ego til fællesskab. Fra økonomisk frihed til personlig frihed. Selvrealisering er yt, mens familieværdier har fået en renæssance.

Alt sammen tydelige tendenser på en ny virkelighed, der trækker i en anden retning end mange af de fordele, der traditionelt har været forbundet med private job. En værdimæssig ændring, du skal forholde dig til i din rekruttering og fastholdelse af talenter.

Et blødere employer brand kan genskabe trygheden

Det store spørgsmål er så, hvordan det stiller private virksomheder i kampen om de mest attraktive kandidater? Når de jobsøgende pludselig bringer et nyt værdisæt og nye behov med til bordet. Og når ’the usual suspects’ ikke længere har tyngden til at tippe vægtskålen og gøre udslaget for valget af arbejdsgiver.

Der findes givetvis ikke noget entydigt svar, men én ting er sikkert: Private virksomheder er nødt til at forholde sig til den nye virkelighed. En virkelighed, hvor mange vil søge større tryghed – og måske endda helt styre udenom usikre brancher. Hvor to hjemmearbejdsdage vægter tungere end en bonusordning. Hvor omtanke, ansvarlighed og fornuft er nye drivere. Og hvor balancen og præferencen synes at tippe mere og mere mod de værdier, der knytter sig til det offentlige jobmarked.

Derfor er employer branding blandt de ledelsesdiscipliner, du som privat virksomhed bør fokusere på nu. Den strategiske indsats og kommunikation, der skal styrke din virksomheds sammenhængskraft indadtil og tiltrækningskraft udadtil. Særligt ved at fokusere på de medarbejderfordele, også kendt som Employer Value Propositions, der kan gøre arbejdspladsen særlig attraktiv for de rette kandidater. Det kan virke helt åbenlyst, men alt for ofte er denne disciplin overset og minimeret til en halvtrist karrieresektion på hjemmesiden.

Tiden er moden til at knytte flere bløde værdier til din kultur og din virksomheds image. Og her er nøglen employer branding – samt et skarpt fokus på den nye virkelighed, vi står midt i. Hvis ikke, risikerer du i værste fald at stå tilbage med et b-hold.

Læs også
Top job