Debat

Medicinalsektoren kan skjule krisens reelle dybde

Virksomheder i medicinalindustrien har succes med at ride krisen af, hvilket kan give indtryk af en generelt stærk dansk industrisektor. Men hvis maskinfabrikkerne og stålindustrien ikke kan sælge produkter, fordi den tyske bilindustri er i ruiner, nytter det ikke meget.

I øjeblikket står verdensøkonomien midt i en afgrundsdyb krise. Det gælder også herhjemme, hvor mange tusinde job er forsvundet på meget kort tid.

Ikke desto mindre tyder alt på, at dansk økonomi er sluppet bedre gennem første del af krisen end langt de fleste andre lande. I den næste del af krisen vil vi dog for alvor blive testet. Dansk økonomi er både lille og åben, og det betyder desværre, at vi i høj grad er afhængige af andre lande og en stærk efterspørgsel på vores eksportmarkeder.

Derfor kan det i nogle dele af dansk økonomi sagtens være sådan, at krisen først lige er begyndt. Her tænker jeg naturligvis primært på eksportvirksomhederne og industrien, som i de kommende måneder og kvartaler kan mærke konsekvensen af, at pandemien langtfra er under kontrol over hele verden, og at andre økonomier som følge deraf ikke er sluppet nær så nådigt som den danske.

Men faktisk kan vi også ende med at slippe fra de udsigter med færre skrammer end andre små åbne økonomier. I hvert fald på overfladen. Store dele af den danske eksport er nemlig i såkaldte defensive sektorer, hvor især vores store produktion og eksport af medicin springer i øjnene. Det er i den nuværende situation en fordel, for man finder få varegrupper, der er ligeså modstandsdygtige overfor konjunkturer, som medicin.

Medicinalsektoren er en langtfra ubetydelig del af den danske industriproduktion. Men derfor kan medicinalsektoren faktisk skjule krisens reelle dybde. Det nytter ikke meget for maskinfabrikkerne eller stålindustrien, at det går glimrende i medicinalsektoren, hvis man ikke selv kan sælge sine produkter, fordi den tyske bilindustri er i ruiner.

Man kan også diskutere betydningen for dansk økonomi, for selvom medicin udgør 16 procent af den samlede produktion, er mindre end 10 procent af industriens ansatte placeret i medicinalsektoren. I alt beskæftiger medicinalsektoren omkring 25.000 personer.

Selv om medicinalindustrien er en vigtig gren af den danske økonomi, der årligt bidrager med høj værdiskabelse og produktivitetsvækst, må det bestemt ikke blive en sovepude for dansk økonomi.

Det afspejler naturligvis, at sektoren er enormt produktiv. Man skal dog ikke være blind for, at den samlede industriproduktion kan dække over, hvor hårdt store dele af industrien faktisk bliver ramt. Og hvor store dele af de danske arbejdspladser, der fortsat er lige i skudlinjen.

Så når vores industri generelt set har klaret sig godt i de seneste år sammenlignet med vores nabolande, er det en sandhed med modifikationer, der dækker over store branchemæssige forskelle i industrien. Selv om medicinalindustrien er en vigtig gren af den danske økonomi, der årligt bidrager med høj værdiskabelse og produktivitetsvækst, må det bestemt ikke blive en sovepude for dansk økonomi.

Mange job er på spil, og vores vigtigste eksportmarked er stadig EU som helhed. Med den modvind, som den europæiske økonomi står overfor i de kommende kvartaler, kan der bestemt blive brug for flere politiske tiltag rettet mod vores eksportsektor. En godkendelse af den forslåede genopretningsfond i EU vil derfor også komme den danske eksport og industri til gode, da det kan bringe den europæiske økonomi på fode igen.

Læs også
Top job