Serier

Hurra – det tegner kun til at blive det næstværste år nogensinde

Den uvante og hurtigt omskiftlige situation gør det svært at komme med økonomiske prognoser.

Corona rammer verden

I marts, i begyndelsen af coronakrisen, udgav vi i Danske Bank en økonomisk prognose, der forudså en BNP-vækst i Danmark på minus 2,5 procent i 2020 – men med en hel masse risikofaktorer, der kunne gøre, at det gik værre. Nedlukningen kunne blive forlænget, den finansielle uro og det højere renteniveau kunne fortsætte, eller genopretningen af forbruget og aktiviteten efter genåbningen kunne blive svag og langsom.

Nu knap tre måneder senere er det igen tid til at opdatere prognosen. Vi kan konstatere, at ingen af de risikofaktorer indtil videre er blevet til virkelighed i Danmark, så vi så at sige bare har fået det gigantiske tilbageslag, det var at lukke for en stor del af økonomien i nogle måneder, plus det, der er tabt på eksporten.

Vi kan for eksempel konstatere, at forbruget udvikler sig meget i tråd med vores gamle prognose. Vi kan dermed ånde lettet op og konstatere, at vi nok ender med et BNP-fald i år, der kun er det næststørste nogensinde målt – men ikke overhaler tilbagegangen på 4,9 procent i 2009.

Eller, det kan vi så alligevel kun delvist. For mens det er gået omtrent som ventet i Danmark, er det gået betydeligt værre i udlandet. Vi havde ikke regnet med, at man i store dele af Europa ville lukke ikke bare restauranter og butikker, men også fabrikker, byggepladser og i det hele taget meget store dele af økonomien. Vi har desværre også set, at covid-19 har bredt sig i lande som Indien, Sydafrika, Brasilien og Mexico, med store økonomiske problemer til følge.

Problemerne i udlandet kan aflæses som fald i Danmarks eksport i marts og april, men faktisk må man sige, at faldet indtil videre har været overraskende lille – også selv om vi ved, at den store andel af medicin og fødevarer, der ikke er så hårdt ramt, er med til at holde eksporten oppe. Men vi forventer, at der er en regning, der venter på os fra den kant – altså at vores eksport i de kommende måneder vil være svagere, end vi tidligere have regnet med, fordi så store dele af verdensøkonomien lider. Det vil så igen smitte af på virksomhedernes investeringer i Danmark.

Derfor har vi alligevel ændret vores forventning til BNP-væksten i 2020 til et fald på 3,5 procent. Denne gang ser vi det til gengæld ikke som en slags ’best case’, hvor det næsten kun kan gå værre. Ja, mange ting kan gå galt, som for eksempel en genopblussen af sygdommen og nye kriser rundt om i verden, men der er også klare muligheder for, at det går bedre. Vi har ikke tidligere prøvet at komme ud på den anden side af en stor nedlukning, og det kan også tænkes, at der kommer en stærkt positiv reaktion fra forbrugere og virksomheder i ind- og udland.

Læs også
Top job