Serier

Giv danskerne alle deres feriepenge

Hvorfor tøver regeringen med at give danskerne alle deres feriepenge tilbage?

Corona rammer verden

Efter længere tids nedlukning af samfundet for at begrænse coronasmitten er danske virksomheder blevet hårdt ramt på økonomien. For at modvirke dette har et samlet Folketing gennemført tiltag og hjælpepakker for flere hundrede milliarder kroner for at holde hånden under virksomheder og ansatte.

Alligevel har flere end 50.000 danskere mistet deres arbejde, og over 200.000 danskere har modtaget hjælp via ordningen om lønkompensation. Det er voldsomt. Men uden hjælpepakkerne var det gået meget værre.

Hjælpepakkerne har dog hele tiden været tænkt som midlertidige foranstaltninger, som er indført for at modvirke konsekvenserne af coronakrisen og den delvise nedlukning af samfundet. I takt med at økonomien åbnes igen er det naturligt at hjælpepakkerne gradvist udfases. I den forbindelse bliver det nødvendigt løbende at stimulere forbruget og den økonomiske aktivitet så danskerne synes, at det er trygt at bruge penge igen.Der har været mange bud på, hvordan vi bedst får sparket økonomien i gang og danskerne til at bruge penge igen. Men jeg synes, at det mest oplagte forslag er at udbetale danskernes indefrosne feriepenge nu i stedet for at vente, indtil modtagerne forlader arbejdsmarkedet. Under finanskrisen udbetaltes danskernes særlige pensionsopsparing i et forsøg på netop at sætte gang i forbruget og fyre op under økonomien.

Man havde ikke erfaringer med sådanne tiltag og vidste derfor heller ikke, hvor mange af de udbetalte penge, der ville blive omsat til forbrug, og hvor mange der ville blive brugt til opsparing eller gældsnedbringelse. En senere undersøgelse har vist, at 60 procent af de udbetalte penge blev omsat i forbrug. Det var en større andel, end man havde forventet, da beløbet blev udbetalt. Der er ingen grund til at tro, at vi ikke kan opnå samme resultat, hvis vi nu udbetaler de indefrosne feriepenge.I forbindelse med overgangen til den nye ferielov blev det besluttet at indefryse feriepengene, fordi vi stod i en højkonjunktur. Hvis pengene var blevet frigivet på det tidspunkt var frygten, at det kunne føre til en overophedning af økonomien. Den bekymring er nu væk, og argumentet mod at udbetale pengene er bortfaldet.

Jeg forstår ikke, hvorfor regeringen har tøvet så længe med at tage stilling til dette spørgsmål, og jeg forstår heller ikke, at når de så endelig gør det, foreslår de blot at udbetale tre af de fem ugers opsparing. Dansk Folkeparti anbefaler klart, at alle fem ugers feriepengene udbetales. Det er et nemt og effektivt værktøj til at sætte gang i forbruget, så det ville være dumt ikke at gøre det.

Læs også
Top job