Debat

Når Arne pensioneres, skal Bjarne belønnes for at give den en skalle mere

Hvorfor er det dem, der har bidraget til statskassen det meste af deres liv, der skal betale for Arnes tidligere pension og ikke de studerende, der har modtaget penge fra statskassen uden at bidrage?

Jeg anerkender, at dem, der i 1970’erne kom ud på arbejdsmarkedet efter 7. eller 8. klasse, har haft et længere og hårdere arbejdsliv end de fleste. Der er tale om danskere, der oftest har haft hårdt manuelt arbejde og ikke har været beskyttet af nutidens arbejdsmiljøregler. Deres krop er ved at være nedslidt, men de kan ikke få bevilget en førtidspension. Jeg finder det retfærdigt og rimeligt, at disse danskere, som Socialdemokratiet har døbt Arne, får mulighed for at gå et år eller tre år tidligere på pension.

Men for at vi i Nye Borgerlige kan se os selv i en aftale, skal nogle ting være opfyldt. De, der på fornuftig vis, har sparet op til deres egen alderdom, skal ikke fratages retten til tidlig pension af den grund. Samtidig skal de danskere, der dagligt piskes og plages i jobcentrene med utallige ressourceforløb og arbejdsprøvninger, tildeles en midlertidig eller permanent førtidspension – udelukkende baseret på en uvildig lægefaglig vurdering.

Skatten skal ned – ikke op

Regeringen vil finansiere tidligere pension til Arne ved at sætte skatten op. Det er hverken fornuftigt eller retfærdigt. Danskerne betaler allerede for meget i skat. I stedet ønsker vi at anerkende dem, der fortsætter i endnu flere år og ikke vælger den tidlige pension, ved at give dem en skatterabat på 2.500 kr. om måneden. Bjarne, som vi i Nye Borgerlige har døbt de ca. 140.000 danskere, der fortsætter med at møde ind på arbejde hver dag, som de har gjort i 42 år eller mere, skal værdsættes for deres indsats. Så hvis vi skal bruge 3 mia. kr. på tidlig pension til Arne, skal der også afsættes 3 mia. kr. til lavere skat til Bjarne.

Det vil vi bl.a. finansiere ved at afskaffe dimittend-dagpenge til nyuddannede, hvilket vil øge arbejdsudbuddet med i omegnen af 6.000 fuldtidspersoner. De studerende skal lære, at når studiet er overstået, skal man forsørge sig selv. Efter en lang ungdom, hvor arbejdende danskere har betalt for både deres uddannelse og SU, må de stå på egne ben efter endt uddannelse. Arne og Bjarne skal ikke slide og slæbe, for at unge kan være for fine til at tage et arbejde, der ikke matcher deres uddannelse.

Sådan hjælper vi Arne og Bjarne på sigt

I fremtiden bør vi løse pensionsudfordringen ved at indrette systemet, så alle sparer mere op og dermed også selv i større omfang kan bestemme tidspunktet, de vil gå på pension. For at flytte samfundet i en mere borgerlig retning, skal alle have langt bedre muligheder for at spare op til deres egen pension. Derfor vil vi give danskerne større råderet over deres egne penge, så de selv kan træffe valget om, hvornår de vil gå på pension. Politikerne skal ikke i al fremtid bestemme over, hvem der har ret og ikke ret til tidlig pension.

Vi skal væk fra et system, der bygger på ’retten til at bruge andres penge’. Vi skal forstærke et borgerligt samfund, hvor man har ’retten til at bruge egne penge’. Det tager tid at vende udviklingen, men det er den opgave, der påhviler det borgerlige Danmark. For i et borgerligt samfund bestemmer politikerne mindre og danskerne meget mere selv – også over deres egne penge og egen pension.

Læs også
Top job