Serier

IMD-professor: Sådan gør du din familievirksomhed klar til en verden efter corona

Mange familievirksomheder har en grundlæggende styrke, der sikrer dem holdbarhed og stabilitet. Men hvordan kan de udvikle sig og overleve i stadig mere kompleks og usikker verden? IMD-professor Peter Vogel giver her sine bud.

Corona rammer verden

Fra Lego til Toyota – familievirksomheder udgør op til to tredjedele af alle virksomheder i verden. Nogle er mere end 1000 år gamle og har overlevet pandemier, finanskriser og forskellige industrialiseringsbølger.

Robusthed og tilpasning er to af flere kerneprincipper bag den langsigtede succes, som vi kan se i familievirksomheder, hvor forskellige faktorer bidrager til succes gennem flere generationer. Denne tjekliste kan bruges som et redskab til at diagnosticere din virksomheds velbefindende og parathed:

1. Langsigtet perspektiv. Det handler om at opbygge solide relationer på tværs af systemet i familievirksomheden og overdrage en sund virksomhed til den næste generation. Det indebærer også en grundlæggende viden om virksomheden, som er værdifuld under kriser.

2. Økonomisk omtanke. En disciplineret tilgang til at bruge penge og investere betyder, at familievirksomheder i mindre grad belastes i krisetider, og at de har ressourcer, der kan fungere som en buffer i vanskelige tider.

3. Følelsesmæssig relation mellem familie og ejere. Familier har typisk deres navn, historie og værdier rodfæstet i deres virksomhed. Dette følelsesmæssige bånd skaber en dybdegående følelse af forpligtelse og pligt, der kan vise sig værdifuld i en krise.

4. Indgroede værdier og loyalitet. Familievirksomheder har oftere færre medarbejderudskiftninger, de fyrer medarbejdere i mindre grad under en krise, og de har loyale ledere og rådgivere.

5. Foretagsom fornyelse og tilpasning. Disse styrker er en del af DNA’en i succesfulde familievirksomheder, som har skullet udvikle sig for at overleve århundreder med forandring, enten ved at tilpasse deres kerneaktiviteter over tid eller ved at bevæge sig ud på helt nye markeder.

6. Entreprenante familier gør en forskel. Familietraditioner, som velgørenhed og loyalitet over for interessenterne, betyder, at familievirksomheder bidrager til forandringer i samfundet på den lange bane, og de har en interesse i at støtte deres kunder, leverandører og medarbejder i hårde tider.

Ingen almindelig krise

Covid-19-pandemien har ramt de fleste virksomheder hårdt. Selvom mange familievirksomheder har finpudset og udviklet en evne til overleve de fleste former for chok, føles den aktuelle krise dog enestående i sin kompleksitet – og den har udfordret selv de mest robuste og fleksible virksomheder.

Der er noget, der er helt specielt ved denne krise – den kommer på et tidspunkt, hvor vi befinder os i en globaliseret verden, vi er i en verden, hvor digitaliseringen er helt i front, og vi er midt i den fjerde industrielle revolution. Det er ikke længere en mulighed ikke at reagere.

Derfor kan følgende greb anbefales for at transformere den måde, som familier styrer og kører deres virksomheder på for at forberede sig på og navigere i fremtidige muligheder og kriser i en verden under hastig udvikling:

1. Tænk og handl helhedsorienteret. Familier skal se ud over de strategiske aspekter ved deres virksomhed. Det betyder regelmæssige evalueringer og foranstaltninger, der sikrer, at alle dele af deres virksomhed er sunde og egnede til formålet, set fra både enkeltpersoners, familiens, ejernes, ledernes, virksomhedens, samfundets og miljøets perspektiv.

2. Ryk tættere sammen i krisetider. Revurder familieejerskabet og virksomhedsledelsen for at sikre, at det matcher de aktuelle behov. Opret en tværfunktionel, agil taskforce, der arbejder med interessenterne i realtid. Etabler effektive, hurtige og transparente beslutningstagnings- og kommunikationsprocesser.

3. Skift gear og øg engagementet. For familier betyder det, at alle skal være med, og at de yngre talenter i familien skal bruges. Set fra ejernes perspektiv skal familievirksomheder signalere over for alle deres interessenter, at de er med på det lange, seje træk. Virksomheder skal altid have penge på kistebunden og reducere kompleksiteten, mens de undersøger nye muligheder.

Læs også
Top job