Serier

Hertil og ikke længere: Nu vender vi udviklingen i landsbyerne

I mange år har landdistrikterne været politisk overset. Men hvis vi skal sikre rammerne for det gode liv i Danmark, skal vi bruge fællesskaberne og engagementet overalt i landet.

Corona rammer verden

Jeg kommer fra en lille by langt, langt væk fra den pulserende storby. Der voksede jeg op sammen med de andre knægte. Vi kastede sten i vandet og kiggede på kutterne, når de blev trukket på land.

Den by og de rammer er en indgroet del af mig – ligesom tusinder og atter tusinder af danskere har deres landsbyer og hjemstavne i deres hjerte. Alligevel er landdistrikterne og landsbyerne blevet overset politisk i årevis. Til gengæld er de blevet trukket gennem alskens effekter af centralisering af kommuner, politiet, ja, endda også private virksomheder – alt sammen i jagten på stordriftsfordele.

Der har været alt for meget fokus på, at centralisering automatisk skulle give effektivisering. Og der er tænkt for meget på effektivisering i stedet for at tænke i et land i balance og i rammerne for det gode liv.

I mange områder uden for de store byer har man skullet kigge meget længe for at få øje på bare en enkelt politibetjent. Der er udfordringer med at låne til huset eller til at starte en virksomhed i landdistrikterne, og det gør, at vi risikerer at tabe gode initiativer på gulvet. Alle de ting skaber en udtømning af bymidterne, hvor butikker og offentlige funktioner lukker i de små og mellemstore byer.

Eller sagt på en anden måde: landbetjenten er væk, biblioteket er lukket, og tøjforretningen ligger i storcenteret inde i den store by. Og det er hverken trygt, rimeligt eller fornuftigt.

Danmark er for lille til så store forskelle, så det retter vi op på nu. Vi er gået i gang med at få nærheden tilbage.

Vi gør det muligt for politiet at være mere til stede i hele vores land. Vi er i gang med finde brugbare løsninger på finansieringsproblematikken, så vi får lige vilkår for finansiering i by og i land. Vi har nedsat et partnerskab for levende bymidter, som på tværs af brancher og kommuner skal samle erfaringer og komme med anbefalinger til at fastholde og skabe mere liv i landsbyerne. Reformen af det kommunale udligningssystem er også et stort skridt i den rigtige retning.

Og så ligger der et stort potentiale i den grønne dagsorden. Landdistrikterne og landsbyerne kan profilere sig, tage ansvar og komme foran på markeder, der kun bliver større i fremtiden.

Der er en lang række af de mere pladskrævende – og nogle gange CO2-krævende – erhverv i landdistrikterne. Og det betyder, at der er store potentialer for eksempel i lokale, bæredygtige indsatser for energirenoveringer eller grønne startups. Indsatser, man for eksempel kan få støtte til gennem LAG-ordningen (de lokale aktionsgrupper), som vi i 2020 og 2021 har styrket med 30 mio. kr.

Og så har coronakrisen jo faktisk vist, at vi ikke behøver at bo lige ved siden af vores arbejdsplads. Hjemmearbejde kan forhåbentlig hjælpe på at udvide danskernes aktionsradius, og det kan være med til at gøre landsbyerne endnu mere tiltrækkende. Og så kan det endda spare en del benzin, frustration og tid.

I kølvandet på corona, centralisering og en klimakrise viser der sig muligheder – for det gode liv, for grøn vækst og for landsbyernes stærke fællesskaber.

Læs også