Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Cannabis-industrien har brug for hjælp fra Folketinget

Medicinsk cannabis er en milliardforretning, og vi risikerer at gå glip af store indtægter, hvis ikke Folketinget snart sætter skub i udviklingen af det danske cannabis-marked.

Corona rammer verden
Foto: Washington Post/Melina Mara

Der er behov for en klar retning for cannabis-området i Danmark. Derfor må vi have en evaluering af forsøgsordningen for medicinsk cannabis, som nu kører på tredje år. Patienter oplever, at ordningen ikke giver dem den smidige adgang til behandling, som ellers var intentionen bag ordningen. Producenter, investorer og andre interessenter har behov for at få klarhed over de fremtidige vilkår for branchen. For tiden står ikke stille på det europæiske marked for medicinsk cannabis. Andre lande – f.eks. Portugal – har allerede etableret sig på det store tyske marked. Derfor har cannabis-industrien i Danmark brug for akut hjælp fra Folketinget og forligspartierne bag forsøgsordningen. Ikke i form af store summer, men i form af politisk samarbejde og beslutningskraft.    

Som situationen er nu, står den danske branche for medicinsk cannabis i stampe. Det er – mildest talt – en skam, for potentialet er enormt.

I 2018 var værdien af det lovlige cannabis-marked i Europa, hvilket først og fremmest vil sige medicinsk cannabis, godt 2,1 milliarder danske kroner. Vækstforventningen lød på hele 83 procent om året, hvilket fremskrevet gav en forventet værdi af det europæiske marked på svimlende 53,5 milliarder kroner i 2023. Det var før Covid-19, men tallene indikerer fortsat et enormt potentiale, da forbruget af medicinsk cannabis – akkurat som andre produkter indenfor life science-industrien – kun i mindre grad påvirkes af konjunkturerne. Beregningerne blev foretaget i 2019 af COWI for Odense Kommune på basis af data fra de centrale aktører, og det blev estimeret, hvilken vækst, området potentielt kan bidrage med. Ikke kun på Fyn, men i hele Danmark.

Da beregningerne blev foretaget, beskæftigede den danske cannabis-industri cirka 200 medarbejdere, hvoraf tre fjerdedele af arbejdspladserne befandt sig på Fyn. Forventningen var, at de danske cannabisproducenter kunne erobre markedsandele i et sådant omfang, at der blev behov for samlet set mere end 1.200 medarbejdere i branchen – heraf halvdelen på Fyn – inden 2023. Arbejdspladser, der repræsenterer en solid blanding af kompetencer og specialer, men især er kendetegnet ved, at produktionen kræver mange ufaglærte gartnerimedarbejdere, som på grund af branchens særlige karakter, opkvalificeres og dermed får særligt værdifulde kompetencer.

Forventningerne til de skatteindtægter, som de mange arbejdspladser kunne kaste af sig, var naturligvis også store. Beregninger viser, at hver ny arbejdsplads er cirka 1 million kroner værd over tid. Nye jobs giver lokal omsætning og penge til for eksempel at investere i daginstitutioner, skoler, ældrepleje, integration og infrastruktur.

COWI´s beregninger blev blandt andet udarbejdet i forventning om, at myndighederne hurtigt og smidigt ville godkende de medicinske cannabisprodukter, så de kunne afsættes både ude og hjemme. Det er desværre ikke sket – meget langt fra endda.

Nu – næsten tre år inde i forsøgsordningen – er der stadig ingen officielle markedsføringstilladelser for medicinsk cannabis produceret i Danmark. Det er nedslående, når vi ved, hvor mange arbejdspladser, skatteindtægter og markedsandele, som helt konkret er på spil. Derfor skal vi tilbage på sporet, det skal gå hurtigt, og vi ved, at det kan lade sig gøre.

I Portugal, der fremstår som den største konkurrent til den danske cannabis-industri, springer især én ting i øjnene. De portugisiske cannabisvirksomheder har fået produkt- og eksportgodkendelser på plads langt hurtige end den danske industri og er derfor på markedet med deres produkter i f.eks. Tyskland. Kan Danmark nå at komme med ud på det europæiske marked – inden toget kører - kan cannabis-industrien yde et bidrag til at styrke den Covid-19-svækkede danske eksport.

I Danmark har vi både kompetencerne og infrastrukturen til at gøre cannabis-industrien til en eksportsucces i ”vindmølleklassen”.  Netop med inspiration fra denne industri ved vi, hvad der skal til for, at det helt store potentiale bliver udløst: Politiske visioner, samarbejde på tværs af Folketinget og myndigheder, der aktivt spiller med. Hvis dette skal lykkes, er der behov for at udvikle en klar vision for cannabis-området og en konkret national handlingsplan, der omsætter visionen til handling.

En national handlingsplan skal sætte retning for hele den kliniske anvendelse af medicinsk cannabis, så patienterne ved, hvornår de kan få ordineret produkterne. Adgang til lægeordineret medicinsk cannabis er en vigtig forudsætning for et hjemmemarked, der kan tjene som ”det gode eksempel”, når dansk cannabis skal sælges internationalt.

En handlingsplan skal således sikre, at cannabis-området administreres på en måde, hvor den nationale sundhedslovgivning konkret understøtter forsknings- og erhvervspolitikken. En sammenhængende politik er således en vigtig forudsætning for, at den danske cannabis-industri kan realisere sit fulde eksportpotentiale og klare sig i konkurrencen med producenter i andre lande.

Vi er glade for, at både erhvervsministeren og sundhedsministeren har udtrykt støtte til cannabis-industrien. Vi håber, at disse to ministre sammen med ministerkollegerne inden for forskning og udenrigsområdet vil medvirke til, at en national handlingsplan for cannabis-området kan blive til virkelighed. Der er meget på spil - både for patienterne, vores arbejdspladser i erhvervet, eksporten og de afledte skatteindtægter, som vi hellere ser gå i de danske kommunekasser end havne på Algarve-kysten i Portugal.

Så kære Folketinget og forligspartier bag forsøgsordningen: Få nu sat skub i evalueringen af forsøgsordningen, skab langsigtet klarhed om vilkårene for cannabis-industrien og se eksportpotentialet. Få visionerne på plads og gå i gang med en national handlingsplan, der understøtter en langsigtet udvikling af området.

BRANCHENYT
Læs også