Debat

Arne-pension: Finansielt girokort er på vej til bankkunderne

I weekswn fik Danmark endnu en skat. Arne-skatten. Det som nogen opfatter som gratis, bliver betalt et andet sted. Det bliver ikke ejerne, men kunderne, og det er ikke usædvanligt.

Politikerne har lovet Arne og andre, at de kan komme tidligere på pension, og det sker så om nogle år. Nogle er glade, mens andre er lidt mere forbeholdne. Nogle er skuffede.

Pensionen er blevet ”solgt” som gratis. Gratis findes ikke, men det bliver derimod betalt et andet sted, og sådan bliver det også med Arne-skatten. Ingen kender endnu i praksis, hvordan det finansielle ”samfundsbidrag” skal fordeles, men at det fortrinsvis bliver kunderne, som i sidste ende kommer til at betale, er der næppe særlig stor usikkerhed om.

”Bankerne kan bare skrue ned på udbyttet”, lyder retorikken. Man kan ikke klandre ”Arne og co.”-tilhængere for at sige og mene sådan. Det er jo den historie, som de har fået fortalt igen og igen. Afsenderne har været politikerne, som enten ikke ved bedre eller ikke tør sige andet.

En skat er en skat, og den vil blive sendt videre. Uanset om det er en skat på overskud (selskabsskat), forretningsstørrelse (balancesum) eller andet. Årsagen er ganske simpel, men kræver at man kender til de finansielle spilleregler.

Bankerne er nok stærkt kapitaliserede, men de har en svag og svækket indtjeningsevne. Det giver sig udslag i, at prisen på bankerne som børsnoterede selskaber er lav. Den lave pris er måske for udenforstående ikke noget problem, men det er det reelt for Danmark.

En lav pris er udtryk for at investorerne ikke har tilstrækkelig tillid til, at den kapital, fremmed- såvel som egenkapital, bliver forrentet tilstrækkelig godt. Prisen på den kapital, som det kræver at drive bank, er omvendt proportional med indtjeningsevnen. Høj indtjening = lav pris og vice versa.

Indtjeningen er lav, og derfor er prisen høj. Hvis bankerne kommer i store finansielle problemer, vil en rekapitalisering være dyr. Ejerne har betalt en meget høj pris uden afkast og sågar med negative afkast i 10 år. De vil ikke betale flere gange.

Mange ved ikke, at bankernes indtjening er lav, for ”bankerne tjener jo mia.” Det er et af problemerne, at de, som omtaler det, enten glemmer eller ikke ved, at absolutte tal kun er en meget lille del af sandheden. Novo Nordisk tjener mere end 40 mia. kr. efter skat. Det er både absolut og relativt et meget stort tal.

Regningen vil blive sendt videre til kunderne. Ikke her og nu fordi ekstraskatten først indfases i 2023, men der er tilstrækkelig god tid til at forberede sig på det. Som bankkunde kan det være, at du mærker det som lavere grænse for negative indlånsrenter.

Hvis skatten får en betydelig realkreditslagside, vil du kunne mærke det som stigende bidragssatser; forsikringsselskaberne kan tænkes at hæve din pris på indboforsikringen, hvis de skal betale, og pensionskasserne vil med garanti sende deres eventuelle del af regningen videre til dig. Enten direkte igennem et skattebidrag eller igennem en lavere pensionsopsparing.

Det sker ikke sjældent, at politikerne siger, at de har reddet verden. Det, som de glemmer at fortælle, er, at du betaler den regning, som bliver sendt videre. Det er ikke sikkert, at de ved det, for måske har det ikke stået på det talepapir, som de har fået stukket i hånden, og finansieringsbøger har måske ikke stået øverst på boghylden.

Læs også