Serier

3D-print kan løse virksomheders corona-klemme

I starten af året oplevede vi i den vestlige verden noget ukendt. Hylder stod tomme, og kunder gik forgæves. Mange små og mellemstore virksomheder blev sendt til tælling, da coronavirussen fik fabrikker i Kina og andre lande til at lukke ned. Det satte forsyningskæder under pres.

Corona rammer verden

Coronavirussen rammer nu verden i anden bølge. Det udfordrer igen de globale forsyningskæder – og de danske små og mellemstore virksomheder: Når fabrikker i Sydøstasien lukker ned, får danske virksomheder ikke de varer, de har bestilt. Kunderne må gå med uforrettet sag, og virksomhedernes indtjening falder.

I fremtidens produktion tror vi på, at 3D-teknologi vil spille en afgørende rolle. For hvis globale forsyningskæder var svaret på gårsdagens produktion, er 3D-print løsningen på mange af morgendagens udfordringer.

Takket være moderne 3D-teknologi kan mange produktionsvirksomheder omstille dele af produktionen lynhurtigt, samtidig med at de øger indtjeningen og reducerer deres klimaaftryk.

Det kræver mod at turde prøve noget nyt. Og ofte tid. Men netop innovation og kommerciel styrke har danske små og mellemstore importvirksomheder vist sig stærke i.

Siden marts, da de globale forsyningskæder mere eller mindre blev sat i bero, har de kæmpet med forsyning til deres produktion. Det har skabt flaskehalse ned gennem værdikæden og ultimativt påvirket logistik og salg negativt.

Møbler kommer hurtigere og grønnere på markedet

Med 3D-print får de små og mellemstore virksomheder en række klare fordele.

Det erfarede møbelvirksomheden NORR11. Virksomheden ville undersøge de afledte effekter på tværs af sin værdikæde ved at implementere 3D-print som fast del af udviklingen af prototyper.

NORR11 opdagede, at den langt hurtigere – på cirka fire måneder - kunne få en prototype på markedet uden økonomiske konsekvenser.

Men ikke nok med det.

NORR11 kunne også reducere store dele af Co2-udslippet forbundet med transport og logistik af prototyper og endda opnå højere designfriheder. Dermed kunne virksomheden også løse og udvikle mere komplekse projekter.

Netop når det kommer til bæredygtighed, har 3D-print vist sig at kunne være en del af løsningen på en af vor tids største udfordringer, vi som samfund står overfor: Spild.

Da 3D-printteknologien fremstiller et emne lag-for-lag (heraf navnet Additive Manufacturing), er der af naturlige årsager et langt mindre spild end ved traditionel fremstilling, hvor man f.eks. udskærer et emne.

Brilleproduktion med mindre spild
Brillevirksomheden Monoqool har i flere år brugt 3D-print, når de har fremstillet briller af høj kvalitet.

Med 3D-print har Monoqool nedbragt materialespildet fra ca. 85 pct. til 2 pct. Og lige som NORR11 har de fået deres produkter langt hurtigere på markedet. Monoqool har nedbragt deres time-to-market fra 10-12 måneder til 1-2 måneder.

Teknologien giver små og mellemstore virksomheder mulighed for et mindre lager, og dermed mindre energi. Man kan undgå unødvendig produktion samt spild. Det betyder også, at der er bundet mindre kapital i for eksempel lager og produktion – og der er en højere fleksibilitet. Og så er de mindre afhængige af fabrikker, der ligger ualmindelig langt væk.

3D-teknologien ændrer måden, vi udvikler og producerer emner og prototyper på. Den forandrer vores forbrug af materialer, deres transportbehov og måden, vi sælger på. Det ved cirka hver fjerde danske fremstillingsvirksomhed, for de har allerede stiftet bekendtskab med teknologien.

Der er stadig et stort, uforløst potentiale i at afdække, hvordan der kan laves mere bæredygtige produkter med mindre materiale og hermed høste 3D-teknologiens designfrihed, ligesom virksomhederne i deres værdikæder kan implementere 3D-teknologi til at undgå CO2-udledning i transport.

3D-teknologien er digital, og derved er der i udgangspunktet ikke behov for store lagre, der også i stort omfang kasseres. Vi kan skabe en produktion, der producerer til den præcise efterspørgsel tæt på kundens lokation.

Coronakrisen betyder en mere usikker fremtid for mange små og mellemstore virksomheder. Med 3D-print har de mulighed for at øge deres modstandskraft, robusthed og samtidig gøre den samlede produktion grønnere.

Læs også