Serier

Aktiekulturen spirer til trods - og det er fantastisk nyt for vores samfund

Nu ser vi endelig momentum og øget investeringslyst blandt danskerne. Det er altafgørende, at vi ikke kvæler den positive tendens, men gør hvad vi kan for at understøtte den.

Corona rammer verden

2020 har for langt de flestes vedkommende været en sort svane, hvor covid-19’s uforudsigelige indtog vendte op og ned på virksomheders strategier og forretningsmodeller, det politiske system og ikke mindst mange familiers hverdag.

Både de økonomiske og menneskelige konsekvenser har været enorme – og vil præge samfundet i de næste mange år. Den globale pandemi har foruden disse konsekvenser også ageret som en fremkaldervæske, der har blotlagt – og forstærket – flere foruroligende tendenser i den globale realøkonomi. Dette udtrykte jeg allerede tidligere på året bekymring over.

Selv i et udfordrende år er der dog alligevel lyspunkter, som vi skal nære.

Når vi ser tilbage på overskrifterne fra 2020 og den globale pandemi, vil stigningen i antallet af privatinvestorer og deres øgede investeringslyst utvivlsomt stå markant frem.

Det er tilmed sket i en periode præget af stor usikkerhed. Et markant fald i de globale aktiemarkeder blev afløst af hastigt stigende kurser, som er skudt til vejrs i et tempo, vi ikke har set tidligere.

Ikke desto mindre er opblomstringen af private investorer i den grad positivt og længe ventet.

Ikke blot for aktiemarkederne, hvor markedsdeltagerne nu er flere og bredere funderet, men primært for de mange mennesker, der nu i endnu højere grad tager kontrollen over deres opsparing - og drager fordel af den langsigtede, akkumulerende velstandsskabelse, som aktier giver over tid.

En stærkere aktie- og investeringskultur er et emne, vi har talt om i årevis på tværs af fagbevægelse, erhvervsorganisationer, aktionærforeninger og politiske skel. Nu ser vi endelig momentum og øget investeringslyst blandt danskerne. Det er altafgørende, at vi ikke kvæler den positive tendens, men gør hvad vi kan for at understøtte den.

Alene debatten om en højere aktieskat (som heldigvis blev taget af bordet i sidste øjeblik), afslører at ikke alle deler denne opfattelse. Det samme gælder beslutningen om ikke længere at øge indbetalingsloftet på aktiesparekontoen, der ellers var den oprindelige ambition.

Det er skidt for alle danskere med en opsparing, som de gerne ser vokse med tiden. Tendensen er her dog til trods – og det er nu, at vi sammen skal skubbe til den og skabe en langsigtet win-win for alle danskere.

Til gavn for flere

Mere end et årti præget af meget lempelig pengepolitik, endeløse opkøbs- og støtteprogrammer fra centralbankerne samt negative renter har haft en enorm effekt på sammenhængskraften i mange vestlige samfund.

Ejendomsmarkedet, private equity og ikke mindst aktiemarkederne har slået rekord på rekord – primært drevet af ovenstående faktorer, der kontinuerligt har pustet aktivpriserne højere op. Det er kommet den gruppe, der har ejet aktiverne og haft adgang til billig kredit til gode, mens de der har været udenfor, kan mærke forskellen blive større. Det skaber frustration.

Svarene på problemstillingen er naturligvis mangefacetterede.

En del af svaret og løsningen er dog, at endnu flere får incitament til at deltage i aktiemarkederne. Uanset størrelsen på ens opsparing.

Når man investerer i aktier eller investeringsforeninger, får man ikke bare ejerskab i selskaber, man tager også ejerskab over sin egen økonomiske fremtid. Hvad enten det er ekstra råderum i ens pensionisttilværelse, en ny bil eller noget helt tredje.

Det gælder ikke kun større indflydelse i eget liv, men også i samfundet omkring en.

For investeringer er en af de bedste måder at påvirke den verden, vi lever i.

Et seismisk skifte

Den tendens, der – til fleres overraskelse – er accelereret gennem coronakrisen, er i sin enkelthed et skridt mod en større demokratisering af de finansielle markeder. Dette bør vække genklang på tværs af vores politiske partier. Hvad enten man mener, at medarbejdere i højere grad skal eje virksomhederne (hvilket man jo gør som aktionær), eller ønsker at flere danskere selv får mulighed for at bestemme deres tilbagetrækningsalder.

I Saxo Bank har vi selv mærket en stor interesse, og har budt velkommen til mere end 80.000 privatinvestorer i først halvår. Langt de fleste af dem er langsigtede, og vil have deres opsparing til at yngle. For dem handler det om tid i markedet, og mindre om at time markedet.

Nogle mener, at trenden vil kollapse, når aktiemarkedet når den næste korrektion. Det kan være rigtigt for den mindre gruppe, der blev tiltrukket af muligheden for at tjene hurtige penge. Men for størstedelen af danskere er friheden og muligheden for at investere kun begyndelsen på deres rejse mod at få mere kontrol og indflydelse på deres egen økonomiske fremtid.

For samfundet er gevinsten lige så stor; vores vækstvirksomheder får bedre vilkår, vi skaber flere arbejdspladser og vi øger harmonien i det danske samfund, når endnu flere får del i den velstandsstigning, det giver at sætte sin opsparing i arbejde som aktionær vores innovative virksomheder.

Læs også
Top job