Serier

Lad os få en fair afgiftspolitik til gavn for de danske butikker

Stigningen i afgiften på f.eks. cigaretter kan komme til at koste de danske grænseområder dyrt. Lige nu befinder vi os i en global økonomisk krise. Lad os ikke gøre det endnu sværere for de danske butikker at overleve.

Corona rammer verden

Det klinger hult, når regeringen bebuder, at den ikke vil øge flere punktafgifter, herunder afgifterne på is og chokolade, for at hjælpe det corona-ramte erhvervsliv, når selvsamme regering og flere partier udenom DF allerede har indført flere afgiftsstigninger.

Afgifter der navnlig belaster det lokale erhvervsliv og dermed de danske arbejdspladser. Eksempelvis har Skatteministeriet meldt ud, at grænsehandlen med cigaretter vil vokse markant som følge af seneste afgiftsstigning og den afgiftsstigning, som kommer yderligere pr. 1. januar 2022. Ifølge ministeriet vil det konkret betyde, at grænsehandlen med cigaretter forventes at stige fra 250 millioner til ca. 940 millioner cigaretter, når den forhøjede afgift er fuldt indfaset.


Vurderingen fra Skatteministeriet indbefatter ikke grænsehandlen fra Sverige, hvor prisen på en pakke cigaretter ligeledes er væsentligt lavere end i Danmark. Vi kan med andre ord godt forvente, at grænsehandlen i vores nærmeste nabolande vil blive meget større end de ca. 940 millioner cigaretter.

Dermed har danskerne fået endnu en grænsehandelsvare at smide i indkøbskurven sammen med sodavand, øl og store slikposer. En urimelig konkurrencemæssig belastning for danske butikker, især i grænseområderne hvor erhvervslivet i forvejen er pressede af grænsehandlen. Det skyldes bl.a., at priserne på mange varegrupper, herunder cigaretter og sukkervarer, er væsentligt lavere i vores nabolande Sverige og Tyskland.

Derfor mener Dansk Folkeparti, at begge afgiftsstigninger bør droppes, især nu da vi befinder os i en ekstraordinær svær situation grundet corona, som mange brancher lider under. Den illegale handel med eksempelvis cigaretter og andre typiske døgnkioskvarer vokser i Danmark.

Imens den illegale handel med cigaretter falder i det meste af Europa, stiger den illegale handel i Danmark. Toldstyrelsen oplever, at der kommer flere og flere illegale mentolcigaretter ind i landet som følge af EU’s mentolforbud, mens KPMG har kortlagt, at den illegale cigarethandel i Danmark er mere end fordoblet fra 1,8 pct. i 2017 til 3,9 pct. i 2019.

Rygning er et problem for folkesundheden, som skal håndteres på ansvarlig vis. En øget grænsehandel og øget illegal handel vil bare ikke hjælpe en dyt på folkesundheden. Det nytter ikke noget, at det registrerede salg falder, når det uregistrerede salg – grænsehandlen og den illegale handel – stiger.

Dansk Folkeparti har i flere omgange arbejdet for en styrket bekæmpelse af den illegale handel. Vi fremsatte i 2018 et beslutningsforslag, der skulle straffe de organiserede cigaretsmuglere hårdere bl.a. med en skærpet straframme og straksbøder i beslaglæggelsesøjeblikket. Ligeledes skulle der oprettes en taskforce i politiet og specifik registrering af illegale cigaretter i politiets system, POLSAS.

Selvom stort set alle partier bakkede op og blev vedtaget i Folketinget, ja så lader forslaget stadig til at vente på at blive implementeret.

BRANCHENYT
Læs også