Serier

Sundhedsministre får uhyrlige beføjelser i ny epidemilov

Den nye og strammere epidemilov vil gøre det for usikkert at drive virksomhed i Danmark, hvis den vedtages i sin nuværende form.

Corona rammer verden

I udkastet til en ny epidemilov får sundhedsministeren permanent frit spil til at trække tæppet væk under virksomheder efter forgodtbefindende. Det skaber så uforudselige vilkår for dansk erhvervsliv, at jeg er nødt til at advare mod, at loven vedtages i sin nuværende form.

Hvilke sygdomme skal kunne føre til, at vi danskere skal acceptere at leve med omfattende restriktioner? Det bliver helt op til én person at afgøre ifølge udkastet til epidemiloven. I praksis betyder det, at hele Danmarks erhvervsliv reelt ikke kan vide, hvornår de vågner op til en tvungen nedlukning eller begrænsning af deres virksomhed.

Epidemilovudkastets formuleringer rammer simpelthen så bredt, at loven i yderste konsekvens udgør et voldsomt indgreb i den grundlæggende og grundlovssikrede frihed til at udøve erhverv her i landet. Loven lægger op til en permanent og helt ekstraordinær koncentration af magtbeføjelser hos den til enhver tid siddende sundhedsminister. Han eller hun kan således selv diktere, hvad der er en såkaldt samfundskritisk sygdom.

Hidtil har regeringen udformet diverse hjælpepakker for at spænde et midlertidigt sikkerhedsnet ud under de hårdest ramte i erhvervslivet under den aktuelle epidemi. Med det nye lovudkast tegner der sig et helt andet billede; Her tegner der sig alarmerende konturer af revner i selve det fundament, man tager bestik af, før man etablerer en ny virksomhed eller foretager andre satsninger i erhvervslivet.

Det er en retssikkerhedsmæssig udfordring, når en sundhedsminister egenhændigt med epidemiloven i hånden kan nedbryde hele brancher og bidrage til store sammenstyrtninger og tab i det danske erhvervsliv.

Sat på spidsen kan epidemilovgivningen medføre uudtalt afpresning af erhvervslivet: ”Hvis I ikke udviser samfundssind på disse måder, kan vi uden erstatning komme og lukke jeres forretning”.

Vi bør sikre, at der fortsat vil være lyst til at drive erhverv her i Danmark. Jeg vil derfor opfordre til en aktiv stillingtagen og grundig debat om det nye lovforslag inden høringsfristen 4. november.

Læs også
Top job