Serier

Det er ikke en ny coronakrise – endnu

Man havde regnet med, at virussen ville få et opsving igen i efteråret og vinteren. Men med denne sygdom er intet sikkert.

Corona rammer verden

I løbet af efteråret har covid-19 igen fået godt fat i befolkningerne rundtom i Europa. Det har ført til nye nedlukninger, som igen har skabt fornyet bekymring for økonomien og på de finansielle markeder. Sporerne fra krisen i foråret skræmmer. Men som sagerne står, er vi altså langt fra en krise i den størrelsesorden, og sådan håber vi, at det kan fortsætte.

Indtil for få uger siden var meldingen fra stats- og regeringschefer i alle de store lande, at man ikke ville genindføre store generelle nedlukninger af samfundet. De ord har man ædt i sig igen, og for de fleste europæere er det nu igen svært eller umuligt for eksempel at gå på restaurant. I Frankrig og England er der atter en form for udgangsforbud, men der er også en vigtig forskel, der går igen mere eller mindre alle steder: Man skal og må stadig passe sit arbejde og sin skole.

Sådan en ”lutheransk nedlukning” – arbejde, men ingen fornøjelser – minder om, hvad vi havde i Danmark og andre nordiske lande i foråret (med Sverige lidt i sin egen kategori). Det, vi så dengang, var, at tilbagegangen i økonomien var langt mindre i Norden.

I første halvår faldt dansk BNP med 4,8 procent, mens gennemsnittet for eurolandende var 9,4 procent, og vi lukkede mere ned dengang end de fleste andre gør nu. Lige nu er der en kraftig genopretning i gang inden for industrien, godt hjulpet af efterspørgsel fra Kina og andre lande i Asien, og den vil Europa stadig være en del af, når industrivirksomhederne ikke bliver lukket.

Trods det er der selvfølgelig ingen tvivl om, at de nye restriktioner vil have en tydelig effekt på økonomien, og vi kan sagtens komme til at se tilbagegang i BNP mange steder i dette kvartal. Det rammer også os i Danmark via eksporten, men nok ikke helt så hårdt som man umiddelbart kunne tro.

Hvis vi igen ser på, hvad der skete med Danmarks vareimport under vores nedlukning i foråret, faldt den voldsomt, hvad angik biler og brændstof, men kun lidt for andre forbrugsvarer, og det selv om vi jo blandt andet lukkede storcentre ned. Vores import af byggematerialer og maskiner steg faktisk.

En nedlukning, der rammer restauranter og fritidsfornøjelser, rammer også dansk eksport af råvarer til restauranterne. Men som det tegner nu, kan det blive mere eller mindre opvejet af, at europæerne så for eksempel køber flere møbler. Det ligner mere den opbremsning i opsvinget, som vi i forvejen regnede med at se hen over efterår og vinter, end det ligner en ny krise. Men hvis sygdommen eksploderer, og man går tilbage til de rigtig hårde metoder – ja, så er det en anden historie.

Læs også
Top job