Debat

Virksomheder redder verden, når de kan se forretningen i det

I 20-30 år har bæredygtighed i erhvervslivet i høj grad handlet om at leve op til diverse krav og handle ansvarligt. En løftet pegefinger har været indgangen til bæredygtig transformation. Men den tilgang virker ikke overfor små og mellemstore virksomheder.

Hvad får en direktør i en lille eller mellemstor virksomhed til at springe ud af sengen om morgenen og tage på arbejde i højt humør?

Mit gæt er, at det for eksempel er udsigten til at udvikle virksomheden, se nye muligheder, nå ambitiøse mål, arbejde sammen med andre højt kvalificerede mennesker og gøre en forskel i verden, der er drivkraften. Det er sandsynligvis sjældent opgaven med at få virksomheden til at overholde alle regler og score høje point på complianceskalaen, der får begejstringen til at boble i maven.

Ikke desto mindre har ”du skal tage ansvar”–retorikken i høj grad været indgangen til en bæredygtig transformation for mange små og mellemstore virksomheder. Har I en ansvarlig leverandørpolitik? Tjek. Har I en ligestillingspolitik? Tjek. Har I skrevet en CSR-rapport? Tjek. Virksomhederne har tjekket bokse af, og bæredygtighed har været fjernet fra den kommercielle kerne.

Små og mellemstore virksomheder er blevet dynget til med informationer om bæredygtigheds standarder, principper og krav. Men informationerne har ikke for alvor været relevant for dem. Den vigtigste boks har manglet: Dén med spørgsmålet: Kan I tjene penge på det?

Indrømmet: Det er vigtigt at have orden i sit eget hus. Det er vigtigt, at virksomheden lever op til gældende lovgivning, menneskerettigheder og miljøstandarder. ”Man kan ikke udvikle et hus, der står i brand”, som ræsonnementet lyder.

Men retorikken skaber ikke den acceleration og grønne omstilling, vi har behov for. Den har de seneste mange år bidraget til at suge den bæredygtige og gode energi ud rygraden af dansk – og europæisk – erhvervsliv. For det der jo dét, små og mellemstore virksomheder er: rygraden i vores erhvervsliv. 99 pct. af alle landets virksomheder hører til i kategorien. Vi har brug for, at de står ranke og med en stærk rygrad, når kloden skal omstille sig i en mere bæredygtig retning. Vi har brug for at mobilisere små og mellemstore virksomheder, så de omstiller deres forretning i en mere bæredygtig retning.

Gennem de seneste par år har vi arbejdet målrettet med at hjælpe små og mellemstore virksomheder i at se de samfundsudfordringer, der beskrives i FN’s verdensmål, som forretningsmuligheder. Vi har bidraget til, at over 60 små og mellemstore virksomheder har udviklet nye, bæredygtige og kommercielle produkter eller accelereret eksisterende løsninger, der bidrager til grøn omstilling. Det er virksomheder som Stryhns, Brunata, Hasle Refractories, Aquaporin og Ganni.

Vi oplever, hvordan det tænder det lys i øjnene hos topledere i virksomheder, når de ser idéen med og forretningen i bæredygtig retning. Ikke blot indenfor landets grænser, men også udenfor. Globaliseringen skaber nemlig nye forretningsmodeller og muligheder.

Der er et enormt eksportpotentiale i de bæredygtige løsninger, som kommer fra de små og mellemstore virksomheder. De gavnlige effekter spreder sig som ringe i vandet. Tal fra Danmarks Statistik viser tilmed, at eksporten bidrager særligt til, at flere i Danmark kommer i arbejde eller uddannelse. Virksomheder oplever stor efterspørgsel i udlandet efter bæredygtige løsninger.

Samtidig kan små og mellemstore virksomheder med bæredygtighed som kernen i forretningen, få fat i en loyal og købedygtig kundegruppe mange år fremover. Klima og miljø fylder meget hos danske unge, viser blandt andet Deloittes årlige rapport Millennial Survey.

De unge mener i høj grad, at virksomheder kan løse verdens klimaproblemer. 37 procent af de danske unge mellem 26 og 37 år svarer, at de har indledt en relation til virksomheder, hvis produkter eller ydelser har en positiv miljøpåvirkning. Omvendt svarer næsten hver tredje, at de har vendt en virksomhed ryggen, hvis deres miljøaftryk har været mere sort end grønt.

I mange år har arbejdet med bæredygtighed handlet om at ”do no harm”. Lad det nye årti blive transformationens årti med ”do sustainable business”, og hvor små og mellemstore virksomheder er drivkraften bag en bæredygtig omstilling.

Læs også