Debat

Batterier er det største bump på vejen til en million elbiler i 2030

Flere aspekter kan være afgørende for forbrugeres fravalg af elbiler. Hvis der skal være en mio. elbiler på de danske veje i 2030, må der handles.

Klimarådet præsenterede i foråret et ambitiøst mål om, at der i 2030 skal være mindst en million elbiler på de danske veje. Seneste melding fra Danmarks Statistik lyder, at der i 2020 er bare 16.600 elbiler, så der er et stykke til målet endnu.

Flere barrierer afholder de potentielle købere fra at vælge en elbil, og en af de store er rækkevidden. Hvor langt kan en elbil køre på en opladning? En overvejelse, alle potentielle elbilkøbere med rette må gøre sig. Kan vi komme helt til sommerhuset, hvor mange ekstra ladestop kræver det at køre til og fra arbejde, og hvad hvis batteriet løber tør for strøm undervejs?

En anden barriere er prisen. Det er ganske enkelt dyrt at købe en elbil, og prisen hænger tæt sammen med levetiden på batterierne. Batteriernes levetid skal op, hvis prisen skal ned.

Der er usikkerhed om teknologien generelt, og tør man købe en dyr elbil, hvis der kommer en ny og bedre teknologi i morgen? Og hvad med bæredygtigheden i forbindelse med produktion af nye batterier og afvikling af de gamle? Det er efter min vurdering de faktorer, der afholder mange potentielle elbilkøbere fra at tage skridtet.

Hvis Danmark skal lykkes med målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, spiller elbilerne og herunder batteriteknologien en væsentlig rolle.

Samme problemstilling gælder selvsagt i resten af verden. Mulighederne ligger i batterierne. Ikke alene for at få skub i udbredelsen af elbiler, men også for at udnytte det store potentiale, der ligger i batterimarkedet. Potentialet for batterimarkedet i EU kan være 250 milliarder euro årligt fra 2025 og på sigt skabe 3-4 millioner job.

Batterimarkedet rummer således gevinster for både klima og forretning. Derfor er vi i BASF i gang med at bygge to nye fabrikker, en i Finland og en i Tyskland, der begge har til formål at udvikle nyt batterimateriale. Og vi er ikke de eneste. Der er spirende initiativer i de nordiske lande, og Norden bliver i flere sammenhænge omtalt som et nyt hubspot for batteriproduktionen. På europæisk plan skyder nye fabrikker op i blandt andet Tyskland og Frankrig.

Ser vi på det danske eksempel, mangler der tæt på en million elbiler for at nå Klimarådets mål i løbet af de kommende 10 år, og det kan spirende initiativer ikke ændre på.

Det kalder på handling i langt større skala, og vi lykkes ikke med at fjerne bumpene på vejen, før vi har etableret et europæisk batterimarked med den nødvendige volumen og teknologi til at drive udviklingen af bæredygtige batterier.

Læs også
Top job