Debat

Efter hæsblæsende stigning: Danske aktier, hvad nu?

Pas nu på med at blive revet med og lægge alle æg i én aktiekurv.

Jeg talte forleden med en af mine kunder om, hvilke aktiemarkeder, han vil investere i. Han er især glad for danske aktier.

»Jeg tror simpelt hen, at vi er dygtigere heroppe,« var vel essensen af det, han sagde.

Han uddybede det med, at den danske samfundsmodel har været en succes: At her er stabilitet, vi er dygtige til at forhandle og indgå aftaler, vi stoler på hinanden, vi leverer, hvad vi lover. Alt i alt er vi dygtige til at drive virksomheder, forstod jeg på ham.

Vi er faktisk et af verdens rigeste lande, alt efter hvordan vi gør det op; vores bruttonationalprodukt per indbygger er et af de højeste i verden, og det har det været i over 100 år.

Danske aktier har også gjort det godt. Hvis man eksempelvis holder danske aktier op mod globale aktier, har der været ekstra afkast selv over flere årtier.

Så min kunde har – eller får – måske ret? Det ville jeg være forsigtig med at handle på. Det ligger i den forrige sætning, hvor ordene beskriver fortiden: ”…har der været ekstra afkast”. Det interessante som investor er chancerne for, at de ekstra afkast fortsætter. Det er et noget sværere spørgsmål at besvare, end hvor afkastet har været godt.

Det er ikke uden risiko at satse hårdt på enkelte aktiemarkeder, især ikke mindre markeder som det danske, der i høj grad er centreret om en enkelt sektor. Sundhed fylder næsten halvdelen af det danske aktiemarked. Det skal ses i forhold til et globalt indeks, hvor sundhed fylder 12 procent. Afkastet kan blive slattent, hvis den sektor ikke er er så profitabel de næste årtier. Det kan selvfølgelig også blive fantastisk.

Men hvis nu det faktisk var sådan, at vi bare er meget dygtigere i Danmark end i andre lande, så skulle vi vel blive ved med at klare os bedre end andre. År for år skulle det gå os bedre, og vi skulle have højere vækst.

Det afspejler bruttonationalproduktet ikke nødvendigvis. Nok har det per indbygger i mange år har været et af de højeste i verden. Men vi taber terræn, som grafikken herunder viser.

Kurverne viser udviklingen i bruttonationalprodukt per indbygger for Danmark og verden siden 1991. Væksten i Danmark er i perioden 39 procent og 66 procent i verden.

Afkast på aktiemarkedet er naturligvis mere komplekst. Der er ikke tæt sammenhæng mellem bruttonationalproduktet, og afkastet på et lands aktiemarked. Og selv hvis jeg antager, at vi danskere fremover er verdensmestre i at drive forretning, nytter det ikke meget i forhold til fremtidens afkast, hvis de brancher vi satser stort på, har fremtiden bag sig.

Det er fint at investere i danske aktier, det gør vi i Miranova. Men det er svært ikke at lade sig forføre til lægge for mange æg i den danske aktiekurv efter årtiers fine afkast ud fra troen om, at det fortsætter.

Ansvarsfraskrivelsen, der ses på alle finansielle produkter, om at historiske afkast ikke er en indikator for fremtidige afkast, er fornuftig. Ikke mindst efter et sensationelt år 2020, hvor danske aktier i form af C25-indekset gav 35 procent i afkast. Ja, 35 procent. Jeg taler sikkert for et døvt øre eller to, men jeg siger det alligevel højt: Spred risikoen!

Læs også
Top job