Debat

De bemandede droner kommer

Hvad der hidtil har været set som science fiction, er nu en realitet, vi skal forholde os til.

Den måde, vi tænker mobilitet, ændrer sig de kommende år. Lige nu indtager elbiler med selvkørende egenskaber vores veje, mens droner langsomt er ved at vinde indpas i luften. I første omgang har vi oplevet de ubemandede mindre droner, der f.eks. kan transportere medicin eller varer, men i den nære fremtid venter også den næste generation af droner - de bemandede droner.

Bemandede droner er faktisk i luften flere steder verden – bl.a. i Singapore og Kina, og hvad der hidtil har været set som science fiction, er nu en realitet, vi skal forholde os til.

I Falck ser vi et stort potentiale i brugen af droner både bemandede og ubemandede. Vi er i fuld gang med at undersøge potentialet i den nye teknologi; hvor hurtig og ofte kan man anvende en bemandet drone? Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, men for Falck handler det i sidste ende om, hvordan droneteknologi kan udvikle de præhospitale services i en forvejen presset sundhedsøkonomi.

Det vender jeg tilbage til.

At udviklingen af bemandede droner pludselig går stærkt, skyldes især batteriteknologien, som nu gør det muligt at bemande en drone og flyve over længere strækninger.

Derfor er luftfarts- og trafikmyndigheder i hele verden i gang med at finde ud af, hvordan vi regulerer luftrummet. Ved årsskiftet trådte de nye regler for droneflyvning i kraft i Europa, og i USA er myndighederne også i gang med tilpasse reguleringen af luftrummet, så det bliver muligt at flyve sikkert sammen med den øvrige luftfart.

Denne modning af teknologi og regulering gør dronerne interessante for Investorer i USA, Europa og Asien.

Tyske Volocopter har arbejdet tæt sammen med trafikmyndighederne i Singapore og gennemførte i 2019 de første bemandede flyvninger hen over byen. I Kina har droneproducenten Ehang testet en bemandet drone over en årrække og forventer, at de første kommercielle flyvninger går luften i år. Og i USA har Larry Page fra Google investeret massivt i dronevirksomheden Kittyhawk i Silicon Valley.

Hvor udviklingen hidtil har været drevet af start-ups, er det nu også store etablerede producenter, der gået ind i på markedet for droner. Det gælder giganter som Boing og Airbus fra luftfartsindustrien og bilproducenter som Daimler, Chrysler og kinesiske Geely, der står bag Volvo.

Fælles for disse koncerner er, at de satser på dronerne og forventer, at de kommer til at spille en betydende rolle i fremtidens transportløsninger. Da bandet TV2 sang Fantastiske Toyota, havde vi nok ikke regnet med, at det ville være Fantastiske flyvende Toyota. Men i Japan har man taget bestik af udviklingen og udvikler sammen med amerikanske Joby Aviation en drone-taxi, der forventes i luften i 2023.

Der er således massive interesser fra både luftfartsindustrien, bilindustrien og investorer på spil, hvilket er med til at accelerere udviklingen.

Og så er vi tilbage ved Falck. Vi tror også på dronerne og vi tror, at tiden er moden til, at de kan gøre en forskel i vores forretning ved at drive innovation, skabe jobs og redde endnu flere liv.

  1. En bemandet drone kan give hurtig adgang til livreddende kompetencer, også selvom man ikke bor i nærheden af et hospital. Undersøgelser viser, at vi kan få en paramediciner hurtigt ud til skadestedet og nedbringe responstiden fra f.eks. 15 minutter i ambulance til 7 minutter i bemandet drone. Dermed kan endnu flere liv reddes.
  2. Droner kan overtage nogle af de opgaver, hvor der i dag anvendes helikoptere. Det vil nedbringe driftsomkostninger, forurene mindre og skåne omgivelserne for rotorstøj.
  3. Teknologier som droner betyder, at vi som virksomhed er nødt til at være opmærksom på nye konkurrenter og forandringer i markedet. Samtidig er droner også en mulighed for at skabe vækst i vores forretning, skabe nye jobfunktioner og bidrage til at Falck fastholder og udbygger sin position som en ledende international leverandør af ambulanceydelser.

Droner, der fleksibelt og hurtigt kan transportere mennesker, er noget, vi som samfund og virksomheder skal forholde os til. De mindre droner bliver allerede brugt til inspektion af vindmøller og broer, mens politi og redning bruger droner til eftersøgning. Med de massive investeringer, der er foretaget af både luftfartsindustrien og bilproducenter vil de større bemandede droner komme på markedet de kommende 3-5 år.

I Falck er vi i fuld gang med at undersøge brugen af bemandede droner til den livreddende indsats, men brugen af bemandede droner vil spænde meget bredere end det. Luftfartsindustrien og bilproducenter har ikke været konkurrenter før nu, men teknologien har ændret dynamikken på markedet, og det samme vil ske på en lang række andre områder, hvor transport og mobilitet er omdrejningspunktet.

BRANCHENYT
Læs også