Debat

ATP – din dårlige og dovne tjener

Vi er med rette indignerede over svindlen med udbytteskat, over Britta Nielsens svindel og generelt over uorden i Skatteministeriet. Men i sammenligning med ATP's laden stå til, er det småting. Alene de seneste fem år kunne ATP have tjent 200 til mia. mere til de danske pensionister.

På FINANS og i Jyllands-Posten 22.-23. januar 2021 kunne man læse en artikel om, at ”ATP vil skrue op for risikoen”.

Det fremgår, at ATP’s nuværende forretningsmodel betyder, at ”80 pct. af danskernes løbende indbetalinger placeres i sikre obligationer, som ikke giver noget afkast. De sidste 20 pct. investeres med forholdsvis høj risiko.” Det har i ”årevis ikke været nok til at inflationssikre danskernes ATP-pensioner.”

På den baggrund ønsker ATP at investere en fjerdel af de 80 pct., som pt. placeres i sikre obligationer, med risiko. Vi taler vel at mærke om en pensionskasse med 936 mia. kr. under forvaltning.

Som almindelig borger, der indbetaler til ATP, sidder man tilbage og spekulerer over, hvor mange år ATP har formået at udvande de pensionskroner, som de forvalter på danskernes vegne. Til sammenligning ville en investering i OMXC25 (indekset med 25 mest omsatte danske aktier) over de seneste fem år have givet et afkast på omtrent 60 pct.

Det kan undre, at ATP først nu tager initiativ til at få ændret forretningsmodellen – takket være Jesper Rangvid fra Copenhagen Business School. Hvis man bare for nemhedens skyld regner med 5 pct. afkast af de 800 mia., som pt. er investeret i obligationer uden afkast, er forskellen 40 mia. - vel at mærke om året.

Jeg forstår godt, at pensionsmidler ikke bare kan investeres med høj risiko alle sammen. Men hvem i ATP’s bestyrelse og repræsentantskab – eller for den sags skyld – hvilken almindelig borger ville have valgt ATP til at forvalte sine pensionsmidler frem for en af de anerkendte danske pensionskasser?

Jeg kan ikke undgå at tænke på lignelsen om de betroede talenter i det Ny Testamente. Tjeneren, som havde fået betroet 5 talenter – den gang en enorm stor sum penge - tjente 5 talenter til. Tjeneren, som havde fået betroet 2 talenter, tjente 2 talenter til for sin herre. Men den tjener, som kun havde fået betroet 1 talent, valgte at grave det ned i jorden, og da hans herre kom igen, gav han ham talentet tilbage. Herren sagde til ham:

»Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de 10 talenter.« (Matthæus kap. 25, v.26).

På samme måde har ATP undladt at få de penge, som de har fået betroet, til at give afkast. De burde for længst have søgt om at ændre forretningsmodellen – det vidner om en enorm uansvarlighed ift. de penge, som er betroet dem.

Jeg vil opfordre til, at man opløser ATP eller i det mindste overdrager administrationen til en af de store danske pensionskasser, som faktisk har formået at skabe et fornuftigt afkast for danskernes pension. Og at man lemper begrænsningerne for, hvad ATP må investere i.

Hvordan det kan i øvrigt være, at det danske system for revision og/eller tilsyn ikke fungerer – hvorfor er der ikke revisorer, som for længst har råbt vagt i gevær ift. udhulingen af danskernes ATP-indbetalinger? Hvorfor har Beskæftigelsesministeriet ikke selv taget initiativ til at få ændret reglerne? Og i hvilke andre offentlige pengetanke administreres der lige så dårligt som ATP? Danskerne er indignerede over, at nogle udlændige har lænset statskassen for 12 mia. kr. i udbytteskat – men det er jo slet ikke til at sammenligne med de enorme beløb, som ATP helt lovligt har undladt at tjene til danskerne.

Læs også