Debat

ATP-direktør: Nej, vi er ikke dovne og dårlige

Investeringsdirektør Mikkel Svenstrup igen på et debatindlæg om investeringsvillighed og -kompetencer.

Lad mig rette op på nogle af de vildfarelser, som Andrea Dosenrode (AD) er fanget af i sit debatindlæg fra den 29. januar. Først lidt fakta, der giver det retvisende billede af ATP’s afkast.

ATP har genereret 9,3 pct. i gennemsnitligt årligt afkast i perioden 2010-2019 jf. Finanstilsynets afkastnøgletal N1. Det er der mig bekendt ikke mange andre pensionskasser i Danmark, der har overgået, hvilket ATP også har høstet international anerkendelse for.

AD mener, at man kunne have fået et afkast på 60 pct. på fem år alene ved investering i danske C25-aktier. Danske aktier er steget voldsomt igennem de senere år, men hun undlader at forholde sig til den risiko, der følger med udelukkende at placere ATP’s investeringer i danske aktier, og det er rendyrket Erasmus Montanus, når hun regner sig frem til, at ATP kunne have tjent 200 mia. kroner mere de seneste fem år.

Tilsyneladende overser AD også, at renten i samme periode er faldet kraftigt. F.eks. har 30-årige tyske statsobligationer, som matcher ATP’s garantier givet ca. 8,5 pct. i årligt afkast i samme periode. ATP’s renteafdækning har altså i samme periode været en fantastisk investering for medlemmerne, som har fået meget høje(re) afkast, samtidig med at deres pension har kunnet bibeholde en livslang garanti, selv med de meget voldsomme rentefald. For dertil kommer, at ATP’s medlemmer hvert år har fået næsten 20 pct. afkast af bonuspotentialet i samme periode.

AD er tilsyneladende ikke opmærksom på, at ATP’s rolle i pensionssystemet er forskellig fra arbejdsmarkedspensionsselskaberne, der også gør det fremragende. Danmarks pensionssystem er utallige gange blevet kåret til verdens bedste – blandt andet fordi der er forskellige roller for selskaberne og forskellige opsparingstyper med forskellige karakteristika.

ATP’s rolle er at levere økonomisk grundtryghed sammen med folkepensionen. 40 pct. af de danske pensionister har kun folkepensionen og ATP. Netop derfor er det vigtigt, at danskerne kan regne med ATP Livslang Pension, uanset hvor længe de lever og at ATP således er en del af danskernes økonomiske grundtryghed.

Jeg håber Andrea Dosenrode vil læse med, når vi præsenterer vores årsregnskab for 2020 den 11. februar.

Læs også
Top job