Serier

Joe Bidens vilde underskud giver pil op for renter

Med den amerikanske præsidents redningsplan for økonomien bliver den lave inflation og de lave renters tidsalder for alvor sat på prøve i USA i den kommende tid.

Corona rammer verden

På overskriftsniveauet er det virkelig ekstremt. Den nyvalgte amerikanske præsident Joe Biden har fremlagt en såkaldt redningsplan for økonomien med en prisseddel på 1,9 bio. dollars. Både billioner og dollars er uvante i den danske debat, men i forhold til økonomiens størrelse svarer det til cirka 200 mia. kr. herhjemme.

Det lyder måske ikke så vildt, når Folketinget lige nu debatterer en pakke til erhvervslivet, der lyder på 170 mia. kr. Men den pakke er lånetilbud, som i øvrigt langt fra vil blive udnyttet fuld ud. Bidens pakke er egentlige udgifter.

Men – alt er ikke bare større i USA, det er også anderledes. En væsentlig del af pakken går ud på at videreføre lempelser fra sidste år, ikke mindst et forhøjet niveau af dagpenge. En anden stor del handler om udgifter til vacciner og anden bekæmpelse af covid-19.

I Danmark kommer der automatisk en stor lempelse af den økonomiske politik, når vi er i krise og de offentlige udgifter stiger. Den effekt er langt mindre i USA, hvor man mere er nødt til aktivt at vedtage det, hvis der skal ske noget. Det hører også med til historien, at nogle af pengene først bliver brugt næste år, og at regningen bliver mindre, hvis – som meget tyder på – arbejdsløsheden falder hurtigt.

Ikke desto mindre vil pakken være en klar lempelse, hvis den bliver vedtaget nogenlunde som fremlagt. I 2020 svarede underskuddet til cirka 14,9 pct. af bnp, hvilket var det største underskud i fredstid. Allerede inden coronakrisen var der store underskud, blandt andet efter Trumps skattelettelser. Men nu tegner underskuddet i år til at blive endnu større end i 2020, til trods for, at samfundsøkonomien får det klart bedre.

Sådan en lempelse sætter ekstra fart på et opsving, der formentlig allerede bliver ganske kraftigt, når økonomien for alvor kan åbnes. Hvis både pengene i pakken og de mange penge, amerikanerne har sparet op under nedlukningen, bliver omsat til forbrug på en gang, vil det udløse en klar overophedning. Det regner vi nu ikke med, at de bliver.

Erfaringen fra genåbninger i både USA og andre steder er, at forbruget normaliseres, men ikke, at det eksploderer. Store dele af pengene i redningspakken er en overførsel på 1.400 dollars til de fleste voksne amerikanere, og en stor del af det vil blive sparet op. Men bare risikoen har allerede været med til at sende de lange renter om med 0,3 procentpoint, og der er formentlig mere på vej.

Ikke mindst fordi endnu et enormt underskud i 2021 næppe er enden på historien. Biden gik blandt andet til valg på store investeringer i infrastruktur, og det vil givetvis kræve en pakke mere i mindst samme størrelsesorden. Måske finansieret af skattestigninger, men måske ikke. Den lave inflation og de lave renters tidsalder bliver sat på prøve i USA i den kommende tid.

BRANCHENYT
Læs også