Debat

Bliver kommunalvalget et vendepunkt for bankernes image?

Siden finanskrisen har bankerne haft problemer. Deres image er udfordret, skandaler har fyldt mediebilledet, og regeringen har opfundet et ekstra ’samfundsbidrag’ i form af en særskat på den finansielle sektor. Måske kan kommunalvalget blive et vendepunkt, hvis bankerne vil – og tør.

Det er ikke blot landspolitisk, at bankerne bliver kritiseret offentligt. Politikere fra flere kommuner, herunder Frederiksberg og København, har meldt ud, at kommunerne bør overveje at droppe udvalgte banker af etiske årsager.

Det kan være svært at bryde igennem på det kommunalpolitiske område, og området bliver derfor ofte præget af aktivisme på enkeltsager. Sager, hvor politikerne og lokale interessenter vælger en konkret sag og viser, hvordan der kan gøres en forskel.

Eksempelvis integrationsprojekter eller forhold for hjemløse og sportsklubber. Her kan kritikken af bankerne meget vel fortsætte, og politikerne vil måske forsøge at profilere sig på en konkret enkeltsag, der har stor opbakning i befolkningen. For netop i befolkningen har bankernes image det dårligt.

En ny måling fra Ulobby i samarbejde med Voxmeter viser følgende om bankernes image:

  1. 45 pct. af danskerne er enige i, at bankerne skal betale ekstra til samfundet. 19 pct. er uenige.
  2. 48pct. af danskerne er enige i, at bankerne bør lovreguleres mere end i dag. 14 pct. er uenige.
  3. 27 pct. af danskerne er enige i, at bankerne bidrager i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet. 31 pct. er uenige.

Målingen viser med tydelighed, at store dele af danskerne føler, at der skal gøres noget ved bankerne. Bankerne skal betale og reguleres mere. Netop derfor er det oplagt for lokalpolitikere at bede om mere fra de lokale banker – ikke nødvendigvis økonomisk, men også etisk og samfundsmæssigt.

Siden finanskrisen er det mit indtryk, at bankerne har valgt en strategi med det gamle ordsprog ”Tale er sølv, tavshed er guld” som gennemgående mantra. Skandalesagerne har fastlåst banksektoren og gjort det svært at ændre ved den offentlige diskurs.

Det kan selvfølgelig virke fornuftigt at vise ydmyghed i en turbulent periode, men med tiden er der behov for en aktiv banksektor, så tilliden til bankerne kommer tilbage.

Men hvilke muligheder har bankerne? De samme som politikerne har. Bankerne kan engagere sig lokalt i form af hjælp til hjemløse, sportsklubber eller integrationsprojekter, men vigtigst er, at de tør profilere sig på det.

Selvom disse enkeltsager ligger et stykke væk fra bankernes DNA, er det en oplagt mulighed for at genvinde tilliden til danskerne – hvis bankerne tør?

Læs også