Serier

Bæredygtighed og digitalisering er en vinder-cocktail

Asiatiske virksomheder har det bedste miks af digitalisering og bæredygtighed, der i kombination øger sandsynligheden for at blive blandt fremtidens vindere.

Corona rammer verden

Virksomheder, der er dygtige til bæredygtighed, har 1,5 gange større sandsynlighed for at være blandt fremtidens vindere målt på både vækst og bundlinje. Præcis det samme gælder virksomheder, der er gode til det digitale.

Men hvis man kigger på virksomheder, der formår at mikse de to dele, er sandsynligheden hele 2,5 gange højere end for andre virksomheder. Det er klare tal fra en global undersøgelse, vi har gennemført i Accenture. Vindercocktailen er snarere en Singapore Sling end en Manhattan eller en Parisian - de asiatiske virksomheder har nemlig det bedste miks af digitalisering og bæredygtighed.

Fodslæbende Europa post covid-19

Europa ser ud til at komme langsommere ud af starthullerne efter coronakrisen end både USA og Asien. De europæiske virksomheder har godt nok en konkurrencemæssig fordel i et højere niveau af bæredygtighed, men investeringerne i den teknologiske udvikling følger ikke med.

Uanset om vi spørger til investeringer i kunstig intelligens, cloud-baseret ERP eller Internet of Things, er der generelt set færre ledere i Europa, der forventer at investere i teknologisk udvikling end ledere i resten af verden. Også selv om covid-19 har fået de europæiske virksomheder til at accelerere digitaliseringen.

Bæredygtig business i Asien

I Asien tror 60 pct. af lederne på, at de når deres mål i 2021. I Europa er tallet 45 pct. Det hænger måske sammen med, at andelen af ’twin transformers’ – virksomheder der excellerer i både digitalisering og bæredygtighed – er væsentligt højere i Asien end i Europa.

Hvorfor er de asiatiske virksomheder så gode til at mikse cocktailen rigtigt? Mit bud er, at hvor bæredygtighed historisk set har været et fokus for mange virksomheder i Europa, så er det et nyere fokus i Asien. Det har fået asiatiske virksomheder til mere naturligt at ty til teknologi for at accelerere deres fremskridt på bæredygtighedsfronten. Dermed hænger de to elementer uløseligt sammen, hvor de for mange europæiske virksomheder lever i forskellige siloer.

Og så er asiaterne bedre til at se forretning i bæredygtighed. Eksempelvis er der langt flere elbiler i Kina end i Europa og USA. Ikke fordi de er bæredygtige, men fordi der er penge i dem.

Gammel Dansk med et asiatisk twist?

Hvor er de danske virksomheder så i denne globale ‘cocktail’? Mit bud er, at vi har de rigtige forudsætninger. Vores industrivirksomheder har generelt en grøn profil. Vi er også pænt fremme på digitalisering.

Læren er, at vi skal kigge til Asien og i højere grad mikse de to ingredienser, så de indbyrdes forstærker hinanden til gavn for forretningen. Vi skal bryde siloerne ned og lade digitalisering blive motoren for vores bæredygtighed og omvendt. En virksomhed som Ørsted har allerede vist vejen.

Læs også
Top job