Debat

SMV’erne skal med i det grønne selskab

Grøn omstilling kan blive en dyr fornøjelse for små og mellemstore virksomheder. Det er ikke en opgave, vi kan lægge over på dem alene.

I Danmark er vi så heldige at have nogle af den grønne omstillings sværvægtere. De fylder meget i medierne med imponerende initiativer og fremdrift. Jeg tager jævnligt mig selv i at blive lidt forført. Kigger du også beundrende på disse mastodonters grønne ressourcer? Læser dine ansatte også al den flotte medieomtale med et lille gran af misundelse? Konfronteret med den grønne omstilling – står din ledelse så også tilbage med opgivenhed?

Det er fuldt forståeligt. For det er ikke nemt at være en mindre eller en mellemstor virksomhed, der gerne vil bidrage til den grønne omstilling. I min erhvervsorganisation, Grakom, der i høj grad repræsenterer både små og mellemstore virksomheder, møder vi jævnligt denne udfordring: Der er en lyst til omstilling, men det kan forekomme både uoverskueligt og alt for ressourcekrævende i en mindre virksomhed med eksempelvis otte ansatte. Hos Grakom gør vi naturligvis alt, hvad vi kan for at understøtte, og vores konsulenter rejser rundt og supporterer virksomhederne.

Men for alle brancher på tværs af landet er der brug for en koordineret indsats og et fælles udgangspunkt. Jeg mærker en tydelig frustration blandt danske SMV’ere – som jo trods alt er rigets fundament. De oplever ofte, at den grønne omstilling er for de få og for de store. Det er nemlig en stor mundfuld at omstille sin virksomhed, og det kan som virksomhedsleder føles næsten pinligt, at man ikke har formået at tage de grønne skridt, når nu alle taler om det. Hvad nu hvis man ikke tør kaste sig ud i det?

Dette stiller os i Danmark i en uholdbar situation med et kæmpe uudnyttet potentiale i forhold til landets samlede klima- og miljøindsats. Det er faktisk et stort problem, for hvor langt kan vi egentligt reelt nå i den danske indsats, hvis det kun er de færreste virksomheder, der faktisk har kompetencerne og kapaciteten til at bidrage?

Naturligvis er der små virksomheder, der også formår at være med på den grønne omstilling. Der er gode eksempler på ildsjæle, der har gjort cirkulær økonomi og grøn produktion til fundamentet for deres egen virksomhed. Det ændrer desværre ikke på, at alt for mange oplever omstillingen som uoverskuelig og de grønne krav som en ren jungle at finde rundt i. De individuelle indsatser rækker langt fra hele vejen, selvom de ofte er beundringsværdige.

Frustrationen og følelsen af at blive ”efterladt tilbage på perronen” vokser. Vi skal holde op med kun at præsentere landets 100 største virksomheder og deres indsats. Vi er nødt til at holde op med at tale hen over hovederne på de virksomheder, som udgør landets grundsten. Vi skal tale til hjertet i dansk erhvervsliv – SMV’erne, og vi skal hjælpe dem konkret igennem omstillingen. Ellers risikerer vi, at den danske klima- og miljøindsats bliver opfattet som et eliteprojekt og mister opbakning blandt befolkningen, der trods alt kender langt flere, der er ansat i en mindre forretning end i en C20-virksomhed.

Hos os oplever vi, at netop manglende viden og overblik skaber usikkerhed hos SMV’erne om, hvordan man tager fat på den grønne omstilling. Er der hverken ressourcer eller overblik, så bliver den slags indsatser hurtigt udskudt. Fordi det er uhåndgribeligt og føles fjernt. Der er uoverskueligt mange veje og faldgruber, og der er ikke langt fra grøn omstilling til green washing og shit storms, hvis man ikke har helt styr på, hvad man foretager sig.

Hvis vi virkelig vil noget med denne grønne omstilling, skal staten og landets erhvervsorganisationer gå sammen om at assistere virksomhederne helt konkret ude i virkeligheden. Der er behov for tilskudsordninger til konsulentbistand og projektforløb og masser af synlighed og support. Der er brug for vejledninger og standarder og for, at der skæres igennem på junglen af mere eller mindre lødige miljøanprisninger og mærkninger, så også små virksomheder kan finde ud af, hvilken vej de skal gå. Det er der, vi er. SMV’erne skal tages i hånden. De skal inkluderes i det fine selskab – ikke ekskluderes.

BRANCHENYT
Læs også