Debat

Vækstlagets grønne helte spiller en afgørende rolle

Grønne iværksættervirksomheder er ofte små, umodne og kan mangle kommercielt drive. Men tag ikke fejl: De spiller en afgørende rolle for, om vi som samfund når den grønne omstillings målsætninger. Og selv når de taber, vinder de.

I underskoven af dansk erhvervsliv vokser små, grønne spirer frem. De syner ikke af meget, men til dem er knyttet omtrent samme håb, som når de første forårsblomster gennemtrænger vinterens sidste is. Grønne startups – virksomheder der med deres produkter eller forretningsmodeller forsøger at vise veje ud af klimakrisen – er en ofte overset, men helt central del af den grønne omstilling.

Dét prædikat kan synes lige vel kantstillet. Som andre opstartsvirksomheder har grønne startups udfordringer med ringe størrelse, umodne processer og ondt i cash flowet. Derudover er deres stiftere ofte lige så lette på forretningserfaring, som de er tunge på idealisme, og er ikke trænede i at positionere sig over for klassiske investorer. Som til gengæld ikke er trænede i at forstå bæredygtige forretningsmodeller, og derfor lader blikket glide forbi de grønne virksomhedsspirer.

Den fejl bør vi andre ikke begå. Hvor undseelige de end er den første tid, vil mange af de grønne startups vokse sig store og robuste over de kommende år, hjulpet på vej af irreversible makrotendenser. Men hvad vigtigere er: Deres bidrag til grøn omstilling er vægtige og mangeartede.

Først og fremmest rummer de små virksomheder et vigtigt innovationspotentiale. Klimaudfordringen kan teoretisk løses af kendte teknologier, men inden for alle sektorer er der uløste udfordringer nok at tage fat på og et brændende behov for at bringe løsninger hurtigt og attraktivt til markedet.

Netop hastighed er de grønne startups store styrke. De udspringer ofte af akademiske miljøer, og er ivrige efter at omsætte nyeste forskning til relevante produkter. De er ikke hæmmet af den langmodighed, der er prisen for store virksomheders komplekse udviklingsprocesser og ulyst til at defokusere eksisterende forretning. Tværtimod er grønne startups præget af den hektiskhed, man får, når man ved at det gælder Jordens overlevelse.

Fart dræber, som bekendt, og mange grønne startups vil fejle. Fordi ideen eller de selv ikke var gode nok. Men de grønne startups, både dem der lykkes og dem, der fejler, har andre vigtige roller at spille.

Grønne lovgivere, både nationalt og transnationalt, spejder ivrigt efter alternativer, som muliggør begrænsningen af eksisterende, forurenende løsninger. Det grønne vækstlag har vist sig leveringsdygtige i bl.a. erstatninger for engangsplast, animalske fødevarer og CO2-intensive byggematerialer. Det har skabt politisk opmærksomhed på udfordringerne ved de eksisterende praksisser og et spirende mod til at beskatte eller reguleringsmæssigt begrænse forurening. Blot et lille ”proof of concept” kan i det nuværende politiske miljø sætte bevægelser i gang. Mange af dem vil komme fra vækstlaget.

Derudover er de grønne startups inspirerende. Gennem sociale medier og interesserede journalister formår de at skabe opmærksomhed om sig selv, deres løsninger og den del af klimaproblemet, de forsøger at afhjælpe. Derved gør de os alle klogere – og de tjener som inspiration til, at vi som arbejdskraft, vælgere og forbrugere har ansvar og kan træffe vigtige valg.

I den lille rådgivningsvirksomhed, jeg arbejder i, investerer vi vores overskud i grønne iværksættere.

Når lovgivere og forbrugere bliver tilstrækkelig opmærksomme på grønne alternativer, bliver større virksomheder nødt til at reagere. De udfordres til at reducere deres egen miljøpåvirkning mest muligt. Og de kopierer de grønne udfordreres produkter, som dermed bringes til markedet i større skala.

De grønne iværksættere, jeg har talt med, ser overraskende afslappet på eventuel konkurrence fra store virksomheder. Nogle tror fuldt og fast på deres egne overlevelseschancer. Andre på værdien af at gå sammen med (eller inspirere) store virksomheder, som med deres kompetencer og markedsadgang kan adressere en større del af det underliggende klimaproblem, iværksætterne satte sig for at løse. Næsten alle har allerede identificeret det klimaproblem, de gerne vil adressere med deres næste virksomhed.

I den lille rådgivningsvirksomhed, jeg arbejder i, investerer vi vores overskud i grønne iværksættere. Fra et finansielt perspektiv ved vi, at de er højrisikoinvesteringer. Fra et bæredygtighedsperspektiv føler vi os til gengæld sikre på, at de små spirer kommer til at kaste masser af frugt af sig. Og vi véd, at de kommer til at vokse op i en verden, der i stadig større grad vil sætte finansiel værdi på deres bidrag.

Læs også
Top job