Serier

Bæredygtighed skal opnås uden skyklapper

Mange virksomheder er godt i gang med at opgøre og minimere deres direkte CO2-udledninger. Det er en god start. Men næsten alle virksomheder har muligheder for at yde positive bidrag uden for deres egen virksomheds rammer, som vil have langt større effekt.

Corona rammer verden

En fodslæbende regering måtte i juni erkende eksistensen af et alternativt parlamentarisk flertal for forhøjelser af de danske CO2-afgifter. Detaljerne om det specifikke niveau og indfasningsprofil falder først på plads til efteråret, men det overordnede udfald synes nu uundgåeligt: Danske virksomheder må forberede sig på at betale markant højere CO2-skatter i fremtiden, og dermed øges incitamenterne for at forstå og reducere sit klimaaftryk.

Arbejdet er i gang, i hvert fald i de største virksomheder. Tidligere på året analyserede The Footprint Firm de 80 største virksomheders 2018-bæredygtighedsrapporter, og omkring en tredjedel af dem opgjorde allerede på det tidspunkt deres direkte udledninger (som teknisk kaldes scope 1) og indirekte energirelaterede udledninger (scope 2), som bl.a. inkluderer fra varme og elforbrug.

Imidlertid er det de færreste virksomheder, der har tal på, hvad de udleder i det såkaldte scope 3: De øvrige indirekte udledninger som er en konsekvens af virksomhedens økonomiske virke. I denne kategori findes bl.a. CO2-udledninger fra underleverandørers produktion, udvinding af råvarer, medarbejderes transport på arbejde, forretningsrejser m.m. I scope 3 findes også emissioner relateret til kunders brug af og til sidst bortskaffelse af produktet.

Fra en beskatningsmæssig vinkel er der ingen problemer i, at virksomheder ikke forholder sig til scope 3; de pålægges kun direkte afgifter for egne udledninger. I forhold til grøn omstilling er scope 3 imidlertid helt afgørende. Dels er scope 3 typisk 75-95 pct. af en virksomheds samlede klimapåvirkning. Dels er presset på leverandører og påvirkning af kunder en afgørende forudsætning for, at også de gør deres aktiviteter så klimavenlige som mulige.

Virksomheder med fokus på scope 3 har masser at gøre. Underleverandører bliver typisk bedt om at oplyse CO2-profilen på deres varer og indgå i dialog om, hvordan den kan reduceres. Aktiviteter i alle dele af værdikæden, inklusive salg og marketingsindsatser optimeres ud fra et hensyn om at mindske klimapåvirkning. Transport af medarbejdere og varer reduceres og flyttes til mere effektive platforme. Produkter gøres mere energivenlige, lettere at reparere eller at opdele i genanvendelige affaldsstrømme.

For de fleste er optimering af indirekte udledninger således et stort arbejde. Den kræver indsamling af nye og svært tilgængelige data, opbygning af kompetencer, etablering af nye forretningsmodeller, kalibrering af forhold til leverandører og kunder m.m. Man kan ikke fortænke de virksomhedsledere, der takker nej til dén kompleksitet og holder blikket stift rettet mod den forurening, virksomheden skal betale afgifter af.

Derfor er det også bemærkelsesværdigt, at virksomheder som Ikea, Microsoft og Unilever har kommunikeret svimlende ambitiøse strategier for deres indirekte udledninger. Sidstnævnte har f.eks. bebudet, at samtlige af selskabets 70.000 produkter i en nær fremtid vil være mærket med det præcise CO2-aftryk.

Det er ubestrideligt, at ambitiøse virksomheder med fokus på udledninger hos leverandører og kunder sætter gang i katalytiske bevægelser, der går langt ud over deres egne virksomheders rammer.

Underleverandører har fået ni måneder til at fremvise planer, der reducerer deres klimaaftryk til et niveau, der er kompatibelt med Parisaftalen. Formålet er, at alle udledninger fra Unilever og selskabets underleverandører skal neutraliseres og kundernes udledninger i forbindelse med anvendelsen af produkterne halveres. Derudover skal afskovning som konsekvens af firmaets virke stoppes helt.

Om Unilevers målsætninger er realistiske, helhjertede eller et marketingsstunt, vil der være mange holdninger til. Men det er ubestrideligt, at ambitiøse virksomheder med fokus på udledninger hos leverandører og kunder sætter gang i katalytiske bevægelser, der går langt ud over deres egne virksomheders rammer. De forventer gevinster i form af robusthed, forbrugernes gunst, adgang til investeringsmidler og tiltrækning af de dygtigste medarbejdere. I takt med CO2-afgifters globale udbredelse vil et grønt leverandørnetværk give stadig større omkostningsfordele.

De muligheder er i helt samme omfang tilgængelige for de danske virksomheder, af alle størrelser, der tør se klimapotentialerne uden for eget CVR-nummer. Det kræver blot at skyklapperne tages af – og en del hårdt arbejde.

Læs også
Top job