Serier

Alle virksomheder må på banen med konkrete klimaplaner nu

Man kan ikke påbegynde en transformation, uden først at have sat sig mål, og en strategisk udfordring fortjener sin egen handlingsplan. Kunderne kræver i stigende grad transparens og ansvarlighed.

Corona rammer verden


Tiden er inde til at alle virksomheder opstiller konkrete miljø- og klimamål for deres fremtidige drift. Mange har meldt ud, at de vil gøre en indsats, men udmeldingerne har for størstedelen været abstrakte og uhåndgribelige. Det efterlader forbrugere og medarbejdere i tvivl om seriøsiteten og oprigtigheden.

Mange store selskaber er startet med at melde konkrete udledningsmål ud, men mange mangler fortsat en samlet klima- og miljø plan. Blandt små og mellemstore virksomheder er størstedelen slet ikke begyndt.

Planerne skal dække både klima og miljø, altså beskyttelsen af natur, folk og hav såvel som mindskede udledninger af drivhusgas. De skal være omfattende, konkrete og transparente.

Forbrugerne forventer, at virksomheder tager fuldstændigt ansvar. Det inkluderer, at deres produkters miljøpåvirkning udregnes fra ’vugge til død og derefter’ og inkluderer alle led, også dem udenfor direkte kontrol.

Der er to årsager til behovet for klimaplaner. Den første er intern. Man kan ikke påbegynde en transformation, uden først at have sat sig mål, og en strategisk udfordring fortjener sin egen handlingsplan. Den anden er ekstern. Kunder kræver i stigende grad transparens og ansvarlighed. Stadig flere vil gerne støtte virksomheder med samme ethos som dem selv og kræver tydelig kommunikation om virksomhedens indsats for miljø og klima, som de kan benytte i deres købsovervejelser.

Forbrugerne forventer, at virksomheder tager fuldstændigt ansvar. Det inkluderer, at deres produkters miljøpåvirkning udregnes fra ’vugge til død og derefter’ og inkluderer alle led, også dem udenfor direkte kontrol.

Unilevers klimaplan udmærker sig f.eks ved at tage ansvar for fuldstændig reduktion af udledning af drivhusgas, uden køb af kvoter, for det hjælper naturligvis ikke i det store billede hvis man flytter problemet andetsteds via kvoter.

Fuldstændigt ansvar medregner hele værdikæden, inklusive leverandører og salgssteder. Her har Danish Crown for nyligt skuffet med udtalelser til Dagbladet Information om, at ”vi kan desværre ikke bestemme, hvad en virksomhed i Sydamerika laver” ved konfrontation om at deres kolossale sojaimport forårsager direkte afskovning. Det er et utidssvarende syn på en virksomheds ansvar. Sidenhen har Danish Crown heldigvis forpligtet sig til afskovningsfri forsyningskæde i 2025, dog to år senere end Unilever.

De fleste store har meldt ud; Lego har forpligtet sig til at investere 6 milliarder kr. i bæredygtig energi og nå til 100 pct. bæredygtig emballage i 2025. Vestas har annonceret CO2-neutralitet i 2030, hvor også Novo Nordisk vil være klimaneutral. Ørsted vil være CO2-neutral i 2025 i energiproduktion og drift, og Coop vil investere 1 mia kr i udfasning af skadelige klimagasser i køleanlæg.

Det troværdige i disse målsætninger er, at de er konkrete.

De konkrete mål er desværre ikke nået til alle store danske virksomheder. Jysk erklærer upræcist at de ”arbejder på at øge brugen af FSC-certificeret træ”. Tilsvarende forpligter Aalborg Portlands, Danmarks største CO2-udleder, sig stort set kun til at overholde gældende lovkrav. Arla, Danish Crown og Mærsk har konkrete, men mindre seriøse mål, om at være CO2-neutrale i 2050.

Det er klart, at nogle virksomheder står for en større udfordring end andre. Deres omstilling kræver mere tid og flere penge. Trods det kan alle virksomheder stadig skabe loyalitet, så længe de er ambitiøse og kommunikerer åbent og hyppigt om indsatsen. Forbrugere såvel som medarbejdere forstår godt, at det er sværere for nogle end for andre - så længe man beviser, at man gør, hvad man kan.

Virksomheder, som gerne vil udmærke sig, bør overveje, udover egen drift, at bidrage til genoprettelse af naturen for at tage medansvar for fortids forurening. Coop planter nu 1000 hektar folkeskove som deres bidrag, og Unilever har oprettet en miljøpulje på 1 mia eoru. Det hjælper med oprydningen og sikring af natur.

For små og mellemstore selskaber handler klimaplaner mindre om egen direkte miljøpåvirkning – som adskilt måske er beskeden, men sammenlagt dog betydelig - end om at skabe ringe i vandet og fremskynde en større påvirkning end de selv kan skabe.

Selv de mindste virksomheder kan aktivt kommunikere, at de ”fremover vil prioritere leverandører som tager ansvar for miljø og klima”, og dermed skabe incitament for grøn forretning. Alle kan gøre en forskel og vise, hvor de står. Hvad er jeres plan?

Læs også
Top job