Serier

Godt nyt for Danmark: Udenlandske investorer har fået øjnene op for klimaet

Danmark er et attraktivt land at investere i, når det handler om investeringer i klimaet.

Corona rammer verden

Fire ud af fem virksomheder vurderede op til coronakrisen, at klimarelaterede risici påvirker deres direkte investeringer. Og over halvdelen af investorerne forventede, at klimaforandringerne ville resultere i investeringstab fremover. Det viste den årlige rundspørge blandt 500 topledere fra store, globale virksomheder, som Kearney siden 1998 har gennemført for at undersøge markedet for udenlandske direkte investeringer.

Med så klare tilkendegivelser skal man ikke forvente, at tendensen til at prioritere klimahensyn i investeringerne forsvinder i takt med, at coronakrisen ebber ud. Det kan være godt nyt for Danmark, fordi vi har mulighed for at bidrage med løsninger på klimaudfordringen.

Udenlandske direkte investeringer omtales ellers typisk kun, når enkelte virksomheder bliver opkøbt af udenlandske selskaber. Investeringerne, der kommer i flere former, har imidlertid også stor betydning for dansk økonomi. I 2018 blev værdien af de udenlandske direkte investeringer i Danmark opgjort til 700 milliarder, og selvom investeringerne på overfladen blot er finansielle transaktioner, har de ofte også reel økonomisk værdi. Investeringerne kan nemlig betyde en tilførsel af specialviden og teknologiske løsninger, der er med til at øge produktiviteten i virksomheden og bidrage til dens internationale konkurrenceevne.

Interessant var det derfor også at se, at selvom Danmark relativt faldt fra en 14. plads til en 20. plads på listen over mest attraktive lande for udenlandske investorer i Kearneys undersøgelse, gik vi ind i krisen med en absolut tillidsscore, der var på det højeste niveau i fem år. Trods faldet i den relative placering er Danmark altså fortsat attraktiv som investeringsnation.

Siden dataindsamlingen har coronakrisen naturligvis lagt en dæmper på investeringsvilligheden. Ifølge FN skal vi regne med et globalt fald i direkte investeringer på 30-40 procent det kommende års tid, hvilket formentlig også vil kunne mærkes herhjemme.

Alligevel er der grund til optimisme. Det skyldes ikke kun den solide tillid til Danmark som investeringsmål, men også ændringen i de udenlandske investorers opfattelse af klimaets rolle for investeringerne. Når den ændring er en god nyhed herhjemme, skyldes det, at Danmark globalt betragtes som et af de lande, der har størst potentiale, når det kommer til at skabe succesfulde cleantech-startups.

Vi ligger endda på en førsteplads i EU, når man måler vores eksport af cleantech i forhold til vores BNP. På den måde bekræfter undersøgelsen, at efterspørgslen på de grønne løsninger, vi gerne vil leve af herhjemme, eksisterer. Lykkes det at matche investorernes fokus på klimahensyn med grønt potentiale hos danske cleantech-virksomheder, kan det med andre ord blive en investering fra udlandet, der sætter gang i det næste grønne eksporteventyr.

Læs også
Top job