Debat

Derfor er holdingselskabet bedst til opsparing og investering

Det bedste ved at investere sin opsparing via et holdingselskab er, at der stort set ikke er grænser for, hvad selskabet må investere i. Hertil kommer ikke mindst større frihed til at hæve sine midler igen.

Når man sparer penge op og investerer, har man som dansker flere forskellige muligheder, og de mest udbredte er holdingselskabet, virksomhedsordningen, frie midler og pension. Min foretrukne måde er holdingselskabet.

Når jeg investerer, tænker jeg først og fremmest på, at investeringerne skal give afkast. Vores mildest talt indviklede skattesystem afleder mange fra at tænke på, hvad der giver det bedste afkast for den mindst mulige risiko og i stedet tænke i skat og skatteregler. Selvfølgelig skal afkastet efter skat maksimeres, men en lav skat af afkastet er ligegyldig, hvis der ikke er afkast.

Det bedste ved holdingselskabet er, at der stort set ikke er grænser for, hvad selskabet må investere i. Man kan selv bestemme, hvornår og hvor meget man vil spare op, og man kan selv bestemme, hvornår man vil hæve opsparingen. I pensionssystemet kan man for eksempel tidligst få udbetalt en ratepension, når man er 60 år, og udbetalingen skal mindst løbe over 10 år, hvis ikke man vil betale en stor strafafgift.

Der er i selskabet heller ikke noget loft over hvor meget, man må investere i unoterede aktier. Der er også frie rammer for tidens populære grønne investeringer som vindmøller og solenergi. Og man har større frihed til at trække pengene ud i det tempo, som passer én skattemæssigt og forbrugsmæssigt.

Den danske lovgivning om pensionsopsparing er en jungle af beløbsloft, aldersgrænser og forbudte investeringer. Reglerne gør, at man ikke kan investere direkte i fast ejendom, og der er uduelige begrænsninger på unoterede aktier, opstart af virksomhed og grønne investeringer som vindmøller og solcelleparker.

Jeg ved godt, at reglerne er der for at beskytte folk mod at tage for store risici. Men det er jo ikke forbudt at fordele alle sine pensionspenge på fem selskaber i samme branche, for eksempel fem små danske børsnoterede selskaber. Det er dårlig risikospredning.

Til gengæld er det forbudt at anbringe mere end 20 procent af sin opsparing i nogle udenlandske investeringsfonde, som minder om danske investeringsforeninger, uanset om fonden spreder sine investeringer på tusindvis af aktier. Det er meningsløst. Den løbende skat af afkastet på pensionen er godt nok lav, men det opvejer ikke fuldt ud de mange restriktioner.

Alternativet er selvfølgelig at investere som frie midler, men ulempen er, at skattehammeren her falder tungt.

Hvis man så ikke er selvstændig og dermed ikke har en indtægtsstrøm, man kan lede ind i et holdingselskab? Ja, så er man dårligere stillet. Jeg må bare konstatere, at lovgiverne har valgt at indrette opsparingssystemet sådan, at almindelige lønmodtagere har dårligere vilkår end selvstændige – forstå det, hvem der kan.

Min opfordring til politikerne er, at de bør slække lidt på reglerne for pensionsopsparingerne. Som reglerne er, forhindrer de danskerne i at træffe gode og saglige investeringsbeslutninger, der kommer os alle til gode.

Læs også