Debat

Bidrager dine bæredygtige investeringer til reel forandring?

Sæt dig ind i, om dine impact-investeringer reelt bidrager til en bedre verden. Intentionen om at bidrage til positiv forandring skal være en klar drivkraft, for at der er tale om en ægte og bæredygtig strategi.

Interessen for bæredygtig impact-investering er vokset eksplosivt over de seneste år. Flere ønsker at skabe forandring i verden gennem deres investeringer. Men at forstå den reelle impact af en investering er ikke så let. Efter at have talt med 75 investorer, virksomheder, myndigheder og ngo’er, er jeg bekymret: ’Impact’ er blevet et ’buzz-begreb’, som bruges på kryds og tværs, og impact-investering praktiseres stadig meget forskelligt.

Der er en stor variation i, hvordan man fortolker det at have en impact via en investering. For mig handler reel impact om ens intention for at skabe en positiv forandring eller sikre overensstemmelse med et værdisæt - og ikke blot ejerskab af bæredygtige virksomheder.

I dag fortolker investorer impact-investeringer på tre forskellige måder:

1. Værdidrevne investorer med direkte tilgang: Ca. 10 pct.

Værdidrevne investorer dækker et bredt felt fra kapitalforvaltere og fonde til familiefirmaer, som enten har den strategi, at man aktivt bidrager til nye projekter og kan kobles direkte til den forandring, man ønsker at skabe. Eller man tilretter sin formue efter et bestemt værdisæt. Størstedelen søger gode afkast. Men en del er villige til at på kompromis.

Værdidrevne investorer kigger ofte efter såkaldte underfinansierede områder. Det kan være at tilføre ”nye” penge til afrikanske smv’er, som har svært ved at komme på markedet. Som vist i en analyse fra Access2innovation mangler mange grønne danske virksomheder adgang til kapital for reelt at kunne gøre en forskel. Det kan også være f.eks. Røde Kors’ katastrofe-obligationer, hvor man tegner forsikring mod kommende naturkatastrofer eller WWF’s øgede fokus på investeringsklare projekter indenfor naturbevarelse.

2. Professionelle investorer med et impact-twist: 30-40 pct.

Professionelle, traditionelle investorer med et impact-twist dækker også over en bred gruppe. I denne gruppe har man en klassisk investeringstilgang, hvor risikojusteret afkast prioriteres. En impact-investeringstilgang ensrettes efter brede globale udfordringer, ofte indrammet under FN’s verdensmål.

Investorerne ønsker at bidrage positivt - men måles stadig på konkurrencedygtigt afkast af kunderne. Investeringerne orienterer mod impact i social- eller miljømæssige områder. Oftest med ejerskab i bæredygtige virksomheder, hvor det er svært at koble sig til en bestemt forandring.

3. Konservative investorer uden råderum for risiko: 50-60 pct.

Konservative investorer uden råderum for risiko er ofte pensionsselskaberne. De forsøger at orientere sig mod impact-investeringer, men har svært at få opfyldt deres krav om lav risiko, højt afkast og investeringsstørrelse på et finansielt umodent marked.

Markedet ændres markant

Impact-investeringsmarkedet vil om blot 5-10 år se helt anderledes ud end i dag.

Efter min mening vil værdibaserede investeringer vokse i takt med en øget forståelse for impact-investeringer. Danske investorer viser en interesse for at forstå den reelle positive og negative indflydelse, som deres investeringer har. Men feltet råber på afklaring.

Overordnet betyder ’impact’ nemlig at skabe en forandring via en handling. For en investor handler det, om hvordan og hvorvidt en investering bidrager til givent område eller værdisæt.

En reel impact kan ske som følge af en investering. F.eks. finansiering af rentable projekter som får lov at vokse på grund af din investering. Det kan f.eks. være med den danske virksomhed Lyras, hvis pasteuriseringsteknologi kan skære op til 90 pct. af mejeriers energiforbrug og give højere indkomst for bønder i Afrika. Det kan også ske ved hjælp af aktivt ejerskab, hvor man tilskynder virksomheder til forbedringer på specifikke ESG-kriterier. Her skabes en forandring som konsekvens af din handling som investor.

Med begge tilgange kan impact kobles mere direkte til investeringen. En investor kan også signalere, at ’impact’ betyder noget ved investere i bæredygtige virksomheder. Her orienterer investoren sig mod et værdisæt, men kan ikke direkte kobles til en konkret impact.

Mit råd til investorerne er at spørge: ’Bidrager min investering til en bedre verden?’ Intentionen om at bidrage til en positiv forandring skal nemlig være en klar driver, for at der er tale om en ægte impact-investeringsstrategi.

Læs også
Top job