Debat

Jylland tilgodeses i ny, ambitiøs aftale om infrastruktur

Danmark har fået en ny infrastrukturaftale, som vi mestendels kan være glade for.

Danmark har fået en ny og ambitiøs infrastrukturaftale, som er et resultat af forhandlinger mellem samtlige partier i Folketinget.

Aftalen repræsenterer en fælles ambition om at give den danske befolkning en tidssvarende infrastruktur og kommer til at være til glæde for folk i hele landet.

Således også i Jylland, hvor én af aftalens store nyheder er etablering af en motorvej fra Billund Vest til Give, som gør adgangen til Herning-motorvejen samt Billund Lufthavn lettere. Ligeledes er der sikret en forbedret adgang til Tirstrup Lufthavn.

Et andet motorvejsprojekt i aftalen vedrører E45, som er ramt af stigende trafik med kødannelser og uheld til følge. Kødannelse koster samfundet omkring 26 mia. kr. årligt i produktivitetstab, men forlængelsen af det tredje spor fra Skanderborg ned forbi Horsens til Vejlefjord vil resultere i en gevaldig aflastning – igen til glæde for pendlere.

Ligeledes får vi med aftalen sikret etablering af en ny motorvejsstrækning fra Løvel ved Rute 13 nord for Viborg til Rutte 13 ved Klode Mølle, nord for Bording.

Aftalen gælder dog ikke udelukkende transport inde i landet. Danmark er en søfartsnation, hvor transport til lands og til vands skal spille sammen. Det vil man få glæde af i Aarhus, hvor Marselistunnelen under byen vil lette adgangen til by og havn.

Det har vi i Dansk Folkeparti længe arbejdet for kunne blive til virkelighed. Samtidig kommer tunnelen til at mindske den voldsomme trafik ud af Aarhus, der plager beboerne ved byens udfaldsveje.

I det hele taget er støjgener et ofte overset aspekt af infrastruktur, som følger med store veje og køretøjer, men det har man også taget højde for i aftalen. Således er der afsat 25 mio. kr. til en forsøgsordning med stærekasser ved bl.a. Vejle for at reducere støjen ved motorveje tæt på byer.

Men allervigtigst så afsættes der 3 mia. kr. til at opdatere støjdæmpende foranstaltninger langs de eksisterende statsveje og togbaner.

For Aarhus er det også værd at bemærke, at vi i Dansk Folkeparti ikke er en del af aftalen omkring letbaner, og det gælder også i Odense.

Vi mener ikke, at letbaner lever op til deres navn og letter transporten inde i byer. Tværtimod er de forstyrrende elementer for nærmiljøet, som flere episoder i Aarhus har vist, og vi mener, at pengene er bedre brugt andetsteds.

Når det er sagt, så kan man ikke andet end at være glad på Danmarks vegne over, at vi med infrastrukturaftalen får et nyt og ambitiøst bud på, hvordan landet skal tage sig ud i 2035, og i Dansk Folkeparti er vi stolte af at have fået afgørende elementer med i aftalen.

Læs også
Top job