Debat

Nyhed: Mød manden, der ligner Lundbecks nummer to. Nyhed: Velhaverforvalter køber op i »tophysterisk marked«. Nyhed: Dansk sværvægter vil lave en "Ørsted". Analyse: Sådan overlever du bedst det næste økonomiske chok.

Unge skal have øje for den økonomiske gevinst ved deres uddannelse

Hvis man ikke har en realistisk forestilling om, hvad man kan forvente at få i løn og pension, når man er færdiguddannet, kan der vente en ubehagelig økonomisk overraskelse.

Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse er udløbet. Og nu må de unge væbne sig med tålmodighed, indtil de i slutningen af juli får svar på, om de bliver optaget på drømmeuddannelsen eller ej.

Forhåbentlig får langt hovedparten af årets 93.388 ansøgere et positivt svar. For det skal selvfølgelig først og fremmest være lysten, der driver værket, når man som ung starter på en videregående uddannelse. Men det er også vigtigt, at de unge tænker over økonomien i den vej, de vælger.

Uddannelses- og karrierevalg har nemlig stor betydning for ens livsindkomst og pensionsopsparing, og det er der grund til at være opmærksom på. For hvis man ikke har en realistisk forestilling om, hvad man kan forvente at få i løn og pension, når man er færdiguddannet, kan der vente en ubehagelig økonomisk overraskelse.

En analyse fra PFA viser, at uanset uddannelsesniveau kan det generelt betale sig at tage en videregående uddannelse i forhold til ikke at tage en uddannelse. Men analysen viser også, at længere uddannelse ikke automatisk giver mere i løn og pension, og at gevinsten ved at tage en lang videregående uddannelse er faldende.

Det skyldes formodentlig, at flere og flere unge vælger at gå den akademiske vej. Derfor er det vigtigt, at de kommende akademikere holder sig for øje, at der ikke altid er en sammenhæng mellem uddannelseslængde og indkomst, og at en lang uddannelse ikke altid er bedre rent økonomisk.

Samtidig ved vi også, at der stadig er store kønsforskelle i valg af uddannelse, og at kvinder fortsat typisk vælger uddannelser med lavere løn end de uddannelser, mænd vælger. Et eksempel er forskellen på uddannelsen jordemoder, som har en markant overvægt af kvindelige studerende, og uddannelsen installatør, hvor mændene dominerer.

Selvom arbejdsløsheden er nogenlunde den samme, og jordemoderuddannelsen i gennemsnit tager dobbelt så lang tid, er startlønnen 5.000-7.000 kr. højere for installatører. Dertil kommer, at kvinder/kvindefag har en lavere lønudvikling end mænd/mandefag. Samlet betyder kønsforskellen i uddannelses- og karrierevalg, at løn- og pensionsgabet mellem mænd og kvinder på aktuelt 20 pct. vil fortsætte i op til 50 år frem ifølge analysen fra PFA.

Så vi kan kun opfordre til, at årets nye studerende også har øje for den økonomiske gevinst ved deres uddannelse, når de efter sommerferien sætter sig på skolebænken.

Læs også
Top job