Serier

Pause i væksten er næppe en cyklisk top for aktierne

Der er flere tegn på, at sommeren vil byde på en pause i væksten, og det kan paradoksalt nok være positivt for aktiekurserne. Til efteråret er der udsigt til, at opsvinget tager fart igen, og det vil bringe renterne tilbage i fokus.

Corona rammer verden

Første halvår af 2021 er nu overstået, og det var en positiv oplevelse både for de finansielle markeder og økonomien. Faktisk gik det så godt, at det var lige ved at blive for meget. Derfor kan det paradoksalt nok vise sig, at en vækstpause lige nu er positiv for aktier.

Når lavere vækst er en god ting, skyldes det, at produktionen ikke kunne følge med i genåbningens første fase. Forsyningskæderne var ikke på plads, da forbrugernes efterspørgsel tog fart i USA, og resultatet var, at leveringstider og priser steg voldsomt i foråret. Hvis opsvinget var fortsat med samme styrke, kunne den positive historie være druknet i stigende renter og pengepolitiske stramninger.

Nu viser industribarometrene imidlertid de første tegn på en opbremsning, og det er der flere grunde til. Forbrugerne i USA får ikke længere udbetalt ekstra penge af regeringen, og deres købekraft rammes af de højere priser. Samtidig får de mulighed for at bruge penge på andre ting end varer, som for eksempel restaurantbesøg eller ferierejser.

Samtidig er genåbningen i Europa kun lige ved at tage fart, mens Asien er endnu længere bagud og heller ikke har samme støtte fra penge- og finanspolitik. Kinas centralbank fører faktisk en stram kreditpolitik, og det store forbrugsopsving i disse regioner kommer nok først i andet halvår.

Hen over sommeren kan alt dette skabe et lufthul i opsvinget, som presser renten ned. Det er positivt for aktier, hvis man altså er overbevist om, at det er en pause og ikke en top i det globale opsving. Det tror jeg, at det er, for meget taler for, at efterspørgslen tager fart igen i løbet af efteråret.

I USA vil de realdisponible indkomster formentlig stige igen i takt med, at det første inflationschok aftager og beskæftigelsen normaliseres. Efter sommer forventes det også, at yderligere finanspolitiske stimulanser vil have banet sig vej gennem Kongressen.

Selv om lavere vækst kan give noget turbulens,  er det formentlig i sidste ende en god ting for aktierne, hvis alternativet var overophedning og højere renter.

I Europa kommer genåbningen for alvor over sommeren, og ligesom i USA vil det udløse et forbrugsboom. Forbrugertilliden er allerede steget markant og ledigheden er begyndt at falde. I både USA og Europa er der finanspolitisk støtte til væksten, og sommerens vækstpause vil sikre fortsat støtte fra centralbankerne.

Også i Asien er der tegn på, at vaccineudrulningen nærmer sig tempoet fra USA og Europa, og i sidste uge annoncerede Kinas centralbank en lempelse af pengepolitikken, der kan løfte væksten.

Det tyder på, at væksten vil komme tilbage efter en kort pause, som tager toppen af inflationsfrygten og renterne, men ikke underminerer opsvinget. På den korte bane er den største risiko, at vækstpausen bliver opfattet som begyndelsen på en større krise, men lige som i 2020 vil det formentlig bare føre til endnu mere aggressiv støtte fra centralbankerne.

Selv om lavere vækst kan give noget turbulens, er det formentlig i sidste ende en god ting for aktierne, hvis alternativet var overophedning og højere renter.

Læs også