Debat

Data forhindrer psykopatiske ledere i at boltre sig

Brugen af data gør det svært for ledere med uheldige karaktertræk at udfolde sig.

Topledere, som undervurderer brugen af data, udsætter sig selv og virksomheden for at blive ført bag lyset af psykopatiske ledere. Psykopatiske ledere hader nemlig organisationer, der arbejder struktureret med data, har fuld gennemsigtighed og træffer beslutninger på fakta frem for fornemmelser.

Responsen på mit indlæg om ”kompenserende psykopater” var overvældende – især fra mennesker, som selv havde været udsat for dem. Og selvom vi naturligvis skal være varsomme med at selvdiagnosticere, når vi møder afvigende adfærd i erhvervslivet, gik ét spørgsmål igen: Hvordan stoppes de?

Psykopatiske ledere ynder at afkræve svar her og nu, og de ønsker høj hastighed i beslutningstagningen, for sættes farten ned, skabes der rum til, at omgivelserne kan vurdere deres historier og tjekke detaljerne.

De besidder en evne til at skabe deres egen virkelighed, og fremstille fakta på en måde, som gavner dem selv. Måske den ikke ligefrem er usand, men f.eks. kan visse dele være udeladt, så det indtryk, der efterlades hos modtageren, kun er baseret på en delmængde.

Det kan være salgskurven, der udformes på en måde, så den fremstår langt mere positiv end den reelt er. Pipelinen, som er pustet op og vil tabe luften ved en konkret trykprøve. ROI-beregningen, hvor løndelen behændigt er udeladt. Eller omkostninger, som er fordelt ud på en lang række poster for at dække over budgetoverskridelser.

At kun udvalgt information fremlægges, er i sig selv skidt, men værre er det, når topledelsen bruger det som grundlag for virksomhedens strategiske og vigtige beslutninger. Her kan konsekvenserne for fremtiden være fatale både for virksomheden, aktionærer og medarbejdere.

Heldigvis lader det sig ikke gøre i organisationer med en kultur, hvor beslutninger træffes på velfunderede, dataunderbyggede grundlag frem for på forførelse, følelse og fornemmelse. En kultur, hvor toplederen insisterer på at have komplet, faktuel viden til sin rådighed, og som ikke accepterer overraskelser, der kan undgås ved rettidig brug af data.

Topchefen, som endnu ikke har erkendt betydningen af data, tror fejlagtigt, at der er en konflikt mellem at være datadrevet og have tillid til sine direktører. Intet er mere forkert. Tilliden i direktionslokalet styrkes netop, når ledelsen ikke behøver at diskutere kvaliteten og rigtigheden af beslutningsgrundlaget, men kan bruge tiden effektivt til at kigge frem og træffe de rette beslutninger. Samtidig lader databaseret gennemsigtighed ikke rum til, at en psykopat kan boltre sig.

Ledere med psykopatiske karaktertræk afskyr nemlig datadrevne organisationer; de afskyr gennemsigtighed og at beslutninger træffes på fuldt oplyste grundlag. Toplederen, som undervurderer betydningen af at bruge data, udsætter dermed sig selv og sin organisation for en væsentlig risiko for at blive ført bag lyset af en psykopatisk leder.

Det er samme topchef som fejler – før eller siden.

Læs også
Top job