Serier

Hold igen med kinesisk aktier – for nuværende

Kina er blevet en dominerende økonomi på verdensplan, men landets aktiemarked fylder i sammenligning nærmest ingenting. Men det vil ændre sig over tid. Det skal man som aktieinvestor have med i sine overvejelser.

Corona rammer verden

Der har over sommeren været meget fokus på situationen i Kina, men tager man som aktieinvestor det langsigtede helikopterperspektiv, er landet aktuelt verdens næststørste økonomi i fortsat fremmarch. Aftrykket på aktiemarkedet er dog helt anderledes marginaliseret, men det er en tilstand, der over de mange kommende år gradvist vil ændre sig og et forhold, man som global aktieinvestor skal forholde sig til.

Kinesiske aktier har gennem 2021 været kraftigt udfordret på flere fronter og bevirket, at ledende indeks over kinesiske aktier siden midten af februar er faldet med op mod 30 procent. Til sammenligning er verdensmarkedsindekset på aktier i samme periode steget med knap 10 procent.

En del af de aktuelle udfordringer er globale og rammer naturligvis også Kina, mens andre er en konsekvens af den udvikling, der sker, når et land bevæger sig fra et udviklingsstadie til at være en mere etableret økonomi. Covid-19, nedlukninger, regulering af flere industrier og sektorer samt en vækstopbremsning i specielt serviceøkonomien har været de primære årsager til den aktuelle udvikling i Kina.

Ifølge data fra Verdensbanken er USA fortsat verdens største økonomi med en samlet andel på 24 procent af global BNP, mens Kina bidrager med en andel på 15 procent. Dermed udgør USA og Kina tilsammen cirka 40 procent af verdens samlede produktion og er således dominerende relativt til de næste og noget mindre økonomier som Japan, Tyskland og Indien.

USA udgør i øjeblikket 54 procent af det globale aktiemarked, mens Kina blot udgør knap 4 procent.

Otto Friedrichsen

Selvom der stadig er en væsentlig forskel i den relative størrelse mellem USA og Kina, skal man være opmærksom på, at den økonomiske vækst i Kina ligger væsentligt over den amerikanske, og afstanden mellem de to dermed over tid reduceres. Der foreligger flere estimater på, hvornår Kina overhaler USA som verdens største økonomi, og afhængig af effekten af covid-19 er tidspunktet af flere analysehuse rykket frem til slutningen af 2020’erne.

Sætter man fokus på de to landes eksponering i det globale aktieindeks, er tallene mellem USA og Kina noget anderledes og udstiller en markant forskel. USA udgør i øjeblikket 54 procent af det globale aktiemarked, mens Kina blot udgør knap 4 procent. Hvor USA er cirka en halv gang større end Kina målt på samlet BNP, er USA 13 gange større end Kina målt på aktieeksponeringen i det globale aktieindeks. Ovenstående simple illustration af forskellene mellem USA og Kina på to enkle parametre som den samlede produktion og aktieeksponeringen mangler flere nuancer for til fulde at afdække årsagen til den i øjeblikket lave kinesiske aktieeksponering.

Men pointen er, at hvis man tillader sig selv den luksus at tænke langsigtet i en ellers ofte meget kortsigtet investeringsverden, er der en række ubalancer, der over en længere årrække skal reduceres. I et aktieperspektiv er Kinas aftryk på det globale aktieindeks en af de ting, som synes ude af sync, når man som investor maler med den brede pensel i perspektivet om den fremtidige forventede ændring i Kinas udviklingsstadie.

I takt med, at den kinesiske økonomi og samfund gradvist bevæger sig mod mere vestlige niveauer, vil det kinesiske aktieaftryk forventeligt også stige. Der er mange indgange til aktieeksponering i kinesiske aktier, hvor indeksprodukter er en hurtig genvej til denne eksponering, og den automatiske diversifikation reducerer ganske naturligt den samlede risiko i forhold til at købe en enkelt aktie.

Ulempen er dog, at det enorme flow fra passive investeringsprodukter, der over tid skal have øget den kinesiske eksponering, ikke tager højde for den høje grad af forskellighed, der er i industrierne og selskaberne imellem samtidig med, at elementære fundamentale forhold ofte ignoreres.

Et aktuelt eksempel er den kinesiske kulproducent Perennial Energy Holding, der forud for MSCI’s årlige justering af sammensætningen af deres respektive aktieindeks i maj 2021, var steget med 450 pct. bl.a. på forventningen om inkludering i den nye indekssammensætning. På dagen for inklusionen i indekset faldt selskabet dog 70 pct. og efterlod indeksinvestorer med et kulselskab, der ikke længere opfyldte kravene til indeksdeltagelse, og derfor må forlade indekset som en skygge af sig selv.

Derfor er det afgørende at tage et aktivt fundamentalt valg, når man som investor søger at udnytte det langsigtede potentiale, der er i den kinesiske økonomi og aktiemarked. Som aktieinvestor er det svært at komme uden om Kina, men risiciene er betydelige og skal evalueres i sammenhæng med afkastpotentialet – netop fordi ambitionen aldrig blot må være at maksimere afkastet. Ambitionen skal derimod altid være at maksimere det langsigtede risikojusterede afkast.

Læs også
Top job