Debat

Cepos: Sænk mindstelønnen for udenlandsk arbejdskraft og indfør kvoter  

Der diskuteres i øjeblikket - med rette - mangel på arbejdskraft. Danmarks Statistik offentliggjorde i sidste uge, at der var 53.500 ledige stillinger i den private sektor i andet kvartal i år - det højeste niveau siden statistikkens start i 2010.

Et af de forslag, der ivrigt formidles fra arbejdsgiverorganisationerne og bl.a. de Radikale, Venstre og Konservative, er lavere beløbsgrænse, som er et andet ord for mindsteløn. Hvis personer uden for EU vil arbejde i Danmark, er der i dag en mindsteløn (beløbsgrænse) på 445.000 kr. Hvis den udenlandske lønmodtager kun kan få en løn på 300.000 kr. (under mindstelønnen på 445.000 kr.), kan han ikke komme ind i landet og tage et af de mange ledige job på f.eks. restauranter, rengøringsfirmaer og hoteller.

Erhvervsorganisationerne og bl.a. V, K og RV anbefaler, at mindstelønnen nedsættes med ca. 100.000 kr. til ca. 360.000 kr. Min anbefaling er at være mere ambitiøs og sænke mindstelønnen til niveauet for danskere. Dvs. omkring 240.000 kr. Der er rigtig mange ubesatte job i intervallet mellem 240.000 kr. og 360.000 kr. F.eks. rengøringsjob på hoteller.

Fagbevægelsen og S-regeringen er indædt imod lavere mindsteløn for udenlandsk arbejdskraft. De mener, at det giver “løndumping” og vil presse danskere i lavtlønsjob. Ser man på den videnskabelige litteratur, er det ikke entydigt, at indvandring af lavtlønnet arbejdskraft presser lønnen. Et dansk videnskabeligt studie har faktisk fundet det modsatte.

Nuvel, S-regeringen og fagbevægelsen har svært ved indvandring af udenlandsk arbejdskraft, fordi de mener, at det kan presse lønnen.

Så her kommer mit kompromis-forslag: Indfør en kvote der siger, at der maksimalt kan komme 5.000 udlændinge (uden for EU) ind i landet til en mindsteløn mellem 240.000 kr. og 445.000 kr. Et antal på 5.000 udlændinge kan umuligt være en trussel mod den danske arbejdsmarkedsmodel. Man kan efterfølgende evaluere, hvordan erfaringen har været.

I diskussionen skal man huske, at Finansministeriet ikke vil indregne en beskæftigelseseffekt af lavere mindsteløn for udenlandsk arbejdskraft. De vil indbudgettere et rent 0, fordi ministeriet ikke har evidens for virkning af lavere mindsteløn, og fordi der er relativt få på beløbsordningen.

Det betyder dog bare, at pengene ikke kan bruges på forhånd. Forslaget vil stadig gavne beskæftigelsen og de offentlige finanser. Vi ved bare ikke hvor meget. I takt med at gevinsterne realiseres, vil Finansministeriet begynde at indregne dem.

Læs også