Debat

Efter trepartsaftale: For få midler kan vi fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet

Senior Erhverv Danmark er et frivillige-netværk, som hvert år bidrager til at hjælpe 500-1.000 +50-årige tilbage i job. Det koster ikke alverden at fastholde netværket, som sparer samfundet for et trecifret millionbeløb årligt.

Vi har simpelthen ikke råd til at miste seniorerne på arbejdsmarkedet, hvis vi skal fastholde opsvinget og sikre Danmarks fremtidige velfærd. For selvom der mangler arbejdskraft, mister mange +50-årige stadig deres fodfæste på arbejdsmarkedet.

Onsdag i forrige uge landede arbejdsmarkedets parter en ny trepartsaftale. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kaldte aftalen ”et væsentligt skridt” til at sikre, at danske virksomheder kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

Men han erkendte også, at aftalen ikke løser alle problemer med at skaffe arbejdskraft. Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad sagde det sådan her: ” Det en lille aftale, der indeholder ok elementer. Men opgaven er slet, slet ikke løst.”

Vi glæder os i Senior Erhverv Danmark over aftalen, men deler opfattelsen af, at der skal endnu mere til. Aftalen skal bakkes op af initiativer via statspuljemidlerne, og det koster heldigvis ikke alverden.

Senior Erhverv Danmark er et frivillige-netværk, som bidrager til en udfordring, som er vigtigere end nogensinde, ved hvert år at hjælpe mellem 500 og 1.000 +50-årige tilbage i job. Seniorer, som af forskellig årsag har mistet deres arbejde. Det sparer det danske samfund for et trecifret millionbeløb. Hvert år.

Lige nu er beskæftigelsen som bekendt rekordhøj, og det danske arbejdsmarked skriger på arbejdskraft. Alligevel er det en klar tendens, at mange +50-årige risikerer at gro fast og i sidste ende at miste deres job.

Senior Erhverv Danmark har hidtil været finansieret via Satspuljemidlerne med 8 mio. kroner om året, men bevillingen udløber medio 2022, og det er derfor vigtigt, at bevillingen forlænges.

Det vil ikke være en besparelse at stoppe bevillingen til Senior Erhverv Danmark. Tværtimod vil det være en kæmpe udgift.

Vi yder en indsats, som dokumenterbart er med til at fastholde +50-årige på arbejdsmarkedet – og som genererer indtægter til statskassen på et trecifret millionbeløb.

Det koster nemlig samfundet minimum 250.000 kroner, når en +50-årig bliver arbejdsløs som følge af udgifter til dagpenge eller kontanthjælp. Hertil kommer blandt andet mistede skatteindtægter til staten, når folk mister deres arbejde.

Mange seniorer både kan og vil gerne blive på arbejdsmarkedet. Men vi ser desværre, at nogen af de +50-årige kommer i klemme. Det er her, vi kommer i spil og har stor succes med at hjælpe mange tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi går typisk ud til arbejdsgiverne, små og mellemstore virksomheder, og ringer på døren. Sådan lykkes det os ofte at få folk i job.

Mulighederne er uanede, og gevinsterne er store. Men det kræver, at politikerne sikrer finansieringen for Senior Erhverv Danmark også fremover via statspuljemidlerne i de kommende finanslovsforhandlinger.

Læs også
Top job