Serier

Man behøver ikke hoppe på hjemmearbejdsbølgen

Vi skal passe på, at der ikke ”går sport” i at indføre hjemmearbejde eller lade det dominere i en sådan grad, at det overskygger fordelene ved den dynamik, der opstår, når vi mødes fysisk.

Corona rammer verden

De sidste restriktioner er ophævet, og vi kan nu for alvor tage hul på arbejdslivet post corona. Lige nu ser det ud til, at det for mange vil betyde en hverdag med markant mere hjemmearbejde, end før pandemien brød ud. Mange undersøgelser peger på, at danskerne gerne vil arbejde mere hjemme, og flere virksomheder har sågar valgt at opsige det faste domicil eller flytte til et mindre, fordi der både er økonomiske, miljømæssige og individuelle fordele ved hjemmearbejde.

Jeg er som udgangspunkt enig i, at mere fleksibilitet er et plus, men vi skal være opmærksomme på ikke at hoppe med på hjemmearbejdsbølgen uden at tænke over, hvad vi giver slip på ved ikke at mødes fysisk.

Det uformelle rum er udfordret

En af de helt store ulemper ved mere hjemmearbejde er, at meget af det uformelle går tabt. Det kan være dialogen over frokosten, diskussionerne ved kaffemaskinen eller den uformelle snak hen over skrivebordene. Jeg taler her om den nære og fine form for menneskelige kontakt, der skabes i samspil, giver energi og får idéer til at spire eller er med til at øge vores læring, når faglige diskussioner opstår naturligt.

Disse situationer og samtaler skaber samtidig rum, hvor vi sammen i et team kan diskutere, hvad ledelsen netop har meldt ud på et stormøde eller i en fællesmail, der kommer til at have af betydning for lige netop os og vores afdeling.

Den uformelle dialog og menneskelige kontakt til kollegerne opstår ikke på samme måde, hvis vi aldrig er på kontoret på samme tid. Regelmæssig kontakt gør os i stand til at tale bedre sammen og træffe bedre beslutninger både på kort og lang sigt.

Det er svært at genskabe den samme energi bag en todimensionel skærm, som man oplever ved f.eks. at sidde sammen i en fysisk workshop. Netop derfor bør vi tænke grundigt over, hvor meget hjemmearbejde skal fylde i praksis.

Posen er blevet rystet

Alle virksomheder står lige nu over for et aktivt til- eller fravalg. Kursen skal sættes post corona – og det er lige så meget et aktivt valg at takke ja til mere kontorarbejde og mindre hjemmearbejde, som det er at opsige domicilet og udelukkende arbejde virtuelt. Vi kan ikke vende tilbage til tiden før corona – posen er blevet rystet, og det er nu op til ledelser at vurdere, hvordan deres virksomheder kommer videre.

I GlobalConnect har vi for længe siden besluttet, at vi i udgangspunktet vil være på kontoret. Det har corona ikke ændret på – tværtimod – den store mængde hjemmearbejde har med al tydelighed vist værdien af denne indstilling, og overbevist os om, at det er på arbejdspladsen, magien opstår.

Helt konkret betyder det, at vi har fokus på at skabe en fysisk arbejdsplads, der danner de bedst mulige rammer for at løse forskellige typer af opgaver. Det skal være et sted, hvor medarbejderne har lyst til at være. Og i forhold til hjemmearbejdsdage mener vi, at det bør tilrettelægges ud fra et nærhedsprincip i de enkelte teams mellem leder og medarbejder, så det giver mening i forhold til de interne dynamikker mellem medarbejderne og de konkrete arbejdsopgaver.

Uanset hvilken model man vælger – mere eller mindre hjemmearbejde – bør beslutningen være velfunderet og tage udgangspunkt i, hvad der giver mest mening for ens virksomhed, medarbejdere og kerneværdier. Det vigtigste er, at man tager stilling –at vi ikke bare følger med strømmen, fordi alle andre gør det.

Læs også
Top job