Serier

Reglerne for hjemmearbejde er håbløst forældede

Arbejdsmiljøet er arbejdsgiverens ansvar. Også når medarbejderne arbejder fra privaten. Men arbejdsmiljøreglerne skal passe til nutidens fleksible arbejdsliv, så vi kan høste gevinsterne.

Corona rammer verden

I kølvandet på corona-nedlukningerne har vi så småt genfundet balancen mellem arbejde og fritid.

I flere brancher er balancepunktet dog et andet end tidligere. Her møder medarbejderne ikke nødvendigvis fysisk ind på arbejdspladsen. De logger på. Nogle dage fra arbejdspladsen, andre dage fra privaten.

Jeg er ikke i tvivl om, at det fleksible arbejdsliv er kommet for at blive. Fleksibiliteten gør det lettere at få enderne til at mødes i hverdagen. Det gælder ikke mindst for børnefamilierne. I stedet for at være fanget i bilkø på motorvejen, har de frihed til at hente ungerne lidt tidligere i institutionen på hjemmearbejdsdage.

Men gevinsterne ved hjemmearbejde rækker langt udover arbejdsmarkedet. F.eks. er der klimagevinster at hente ved øget hjemmearbejde, fordi trafiktætheden, luftforureningen og CO2-udledningen reduceres, når transportbehovet falder.

Beregninger viser, at napper blot hver tredje dansker en ekstra ugentlig hjemmearbejdsdag, vil de samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med biltrafik, reduceres med tæt på en halv milliard kroner årligt.

Ikke nok med det. Øgede muligheder for hjemmearbejde styrker også sammenhængen mellem land og by.

I februar i år gennemførte Voxmeter en undersøgelse blandt danskere i beskæftigelse. I undersøgelsen blev danskerne spurgt, om de er villige til at søge job længere væk fra deres bopæl, hvis de fik mulighed for en ekstra ugentlig hjemmearbejdsdag.

Hele 45 procent svarede ja, mens kun 19 procent svarede nej. Den øgede mobilitet vil betyde, at virksomheder kan rekruttere medarbejdere fra et større geografisk område. Og at familier, der bor i de større byer, men har en drøm om et hus på landet, får bedre muligheder for at realisere drømmen.

Spænder ben

Gevinsterne ved øget fleksibilitet i arbejdslivet er med andre ord til at få øje på.

Desværre er arbejdsmiljøreglerne for hjemmearbejde slet ikke fulgt med tiden. Derfor risikerer regelsættet at spænde ben for den fleksibilitet, som medarbejdere og virksomheder efterspørger, og som vil gavne miljøet og samfundsøkonomien betydeligt.

Arbejdsmiljøet er arbejdsgiverens ansvar. Også når medarbejderne arbejder fra privaten. Sådan er det i dag. Og sådan skal det også være i morgen. Men arbejdsmiljøreglerne skal passe til nutidens fleksible arbejdsliv, så vi kan høste gevinsterne.

Læs også
Top job