Debat

Danfoss og DI: Virksomhedernes byrder skal klares med ét klik

I finanslovsaftalen har regeringen og partierne sat penge af til det visionære projekt ”MinVirksomhed”, som ved hjælp af digitale værktøjer skal gøre det nemmere at drive virksomhed. Det er sund fornuft.

Regeringen har netop præsenteret aftalen om finansloven for 2022 sammen med en række af Folketingets partier.

Finansloven lægger for alvor sporene til en fremtid, hvor danske virksomheder kan klare deres indberetning af moms, CO2-rapportering og deling af bæredygtigheds- og produktdata digitalt med ét klik. Det er sund fornuft, at fremtidens offentlige løsninger tager udgangspunkt i virksomhedernes virkelighed, deres it-systemer og deres arbejdsgange – ikke omvendt.

Danmark ligger i den digitale overhalingsbane, men i den daglige drift af landets virksomheder er der stadig et stort uudnyttet potentiale i en stærkere sammenhæng mellem de offentlige it-systemer og virksomhedernes systemer.

I finanslovsaftalen har regeringen og partierne sat penge af til det visionære projekt ”MinVirksomhed”, som ved hjælp af digitale værktøjer skal gøre det nemmere at drive virksomhed.

Regeringens digitaliseringspartnerskab drøftede behovet for i højere grad at samtænke den digitalisering, det offentlige sætter i søen med de digitale systemer og teknologier, der allerede er på markedet og ude i virksomhederne. Og nu har regeringen fulgt op i årets finanslov.

Med pengene til ”MinVirksomhed” kan vi tage hul på at skabe verdens mest produktive og digitale virksomheder. Ved at udnytte de digitale muligheder til fulde kan virksomhederne bidrage endnu mere til vores fælles velfærd gennem øget jobskabelse, eksport og økonomisk vækst. Ydermere er digitalisering også afgørende for den grønne omstilling, fordi digitalisering udnytter ressourcerne bedre.

Virksomhedernes systemer skal være udgangspunktet for indberetning. Så virksomhederne kan dele data med det offentlige direkte fra deres systemer. På den måde vil kravene til indberetning blive opfyldt automatisk, i stedet for at virksomhederne skal taste det hele ind en gang til, hver gang der skal indberettes, eller virksomheden skal sende informationerne i en mail.

Det vil spare virksomhederne for administrative byrder og dermed frigøre tid, som de kan bruge på deres kerneopgaver.

Bedre sagsbehandling i det offentlige

Automatisk kommunikation mellem myndigheder og virksomheder vil samtidig give bedre sagsbehandling i det offentlige. Vi får effektive sagsgange og giver medarbejderen i det offentlige mere tid til at svare på spørgsmål og vejlede virksomhederne om lovgivning og ændringer, som ikke kan sættes på en formel.

Derudover minimerer vi fejl og snyd, når data indrapporteres automatisk.

Muligheden for at indberette automatisk kan også være med til at sætte skub i virksomhedernes digitalisering. Hvis de kan spare tid og besvær ved at indberette automatisk, så er der en uomgængeligt bedre økonomi i at opgradere virksomhedens regnskabssystemer.

Visionen bag ”MinVirksomhed” er at gøre det nemmere at være virksomhed ved at sammentænke virksomhedernes systemer med de offentliges, så data kan deles simpelt og sikkert.

Det her skal vi lykkes med

Hvis mødet med det offentlige skal opleves så problemfrit som muligt, kræver det, at myndigheder og erhvervsliv får en del ting på plads i fællesskab.

Med de afsatte midler på finansloven kan vi nu for alvor tage de næste skridt:

Vi skal finde modeller for ejerskab og fortrolighed om virksomhedernes data, hvis det f.eks. er produktionsdata, der skal kontrolleres.

Myndighederne skal kun spørge én gang om samme oplysning. Det kræver, at det offentlige deler oplysninger på tværs af myndigheder til virksomhedens fordel.

Vi skal finde løsninger, der tager højde for, at ikke alle virksomhederne er lige digitaliserede og ikke har de allernyeste it-systemer. Derfor skal vi stille krav, der udvikler virksomhederne, men ikke så store krav, at de vælter nogen omkuld.

Samtidig skal vi stille krav til de offentlige indberetningssystemer. Myndighederne skal kun spørge én gang om samme oplysning. Det kræver, at det offentlige deler oplysninger på tværs af myndigheder til virksomhedens fordel.

Det kræver også, at der tages stilling til, hvordan vi balancerer beskyttelse af privatlivets fred, kontrol og tilsyn, sikkerhed og adgangskontrol og andre relevante krav. På de områder, hvor alle virksomheder møder myndighederne, f.eks. når det kommer til skat og regnskab, er Danmark allerede en digital nation, men vi skal bredere ud, og vi er klar til at trække i arbejdstøjet.

Læs også
Top job