Serier

Fundamentet slår revner: Dit aktiehus er i fare

Måske er fundamentet under din portefølje ved at slå revner eller smuldre væk, mens du har travlt med at nyde synet af det skinnende tegltag.

Corona rammer verden

Selv om vi på det seneste har oplevet lidt markedsuro, går det sådan set meget godt på aktiemarkedet, må man sige. Men selv om det er sjovere at tjekke udviklingen i porteføljen i opgangstider, lad dig ikke forblinde af fremgangen. Måske er fundamentet under din portefølje ved at slå revner eller smuldre væk, mens du har travlt med at nyde synet af det skinnende tegltag.

Selv om vi generelt forventer, at aktiemarkedet stiger over tid, er det ikke ensbetydende med, at alle aktier stiger over tid. Samtidig er de aktier, som har gjort det godt de seneste år, ikke nødvendigvis dem, som vil gøre det godt i de kommende år, når vi træder ind i en ny fase i global økonomi.

Spørgsmålet er, om du fortsat har den rette sammensætning af aktier i porteføljen og den fornødne risikospredning? Jeg oplever blandt andet, at mange investorer har en tung slagside mod vækstaktier i deres portefølje, og det risikerer at give bagslag.

Vækstaktier er i selskaber, som er kendetegnet ved høj vækst i omsætning og indtjening i forhold til det generelle aktiemarked. De seneste år er investorer især flokkedes om selskaber med solid strukturel vækst – det vil sige underliggende vækst, der ikke er så afhængig af de økonomiske konjunkturer og dermed heller ikke så sårbar over for coronakrisens luner. Den type selskaber finder man f.eks. mange af inden for teknologisektoren og den digitale verden, og også dele af sundhedssektoren.

Når grundlæggende økonomiske parametre ændrer sig, er det ekstra vigtigt at stoppe op og vurdere sammensætningen af investeringer i din portefølje.

Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank

Vækstaktier er kendetegnet ved, at vi gerne betaler ekstra for dem i dag ud fra en forventning om solide stigninger i selskabernes omsætning og indtjening i fremtiden. Det er logisk nok – men desværre er det et segment af aktier, hvor renten spiller en vigtig rolle, når vi taler om beregning af værdien af aktierne.

Renten bruges, når analytikere beregner, hvor stor værdi man skal tillægge den fremtidige indtjening i selskaber – med et fagudtryk betegnet nutidsværdien af den fremtidige indtjening. Jo højere renten er, jo mindre bliver nutidsværdien af den fremtidige indtjening. Derfor har vi også set mange vækstaktier, herunder flere danske sundhedsaktier, have ekstra modvind i den senere tid, hvor renterne er steget i USA og Europa, og vi tror på, at renterne skal stige yderligere herfra. Ikke markant, men pilen peger fortsat opad.

Vi bevæger os lige nu fra et renteregime til et andet. Fra lempelser fra centralbankerne til stramninger. Og når grundlæggende økonomiske parametre ændrer sig, er det ekstra vigtigt at stoppe op og vurdere sammensætningen af investeringer i din portefølje. Samtidig kan de seneste års store aktiestigninger meget vel have medført, at aktier nu udgør en uforholdsmæssig stor andel af dine investeringer set i forhold til din risikoprofil.

Sørg for at genoprette den fornødne balance i din portefølje. Ellers gør du dig unødigt sårbar over for fremtidige fald. Se på din portefølje af investeringer som et hus. Hvis du ikke har styr på fundamentet i din aktieportefølje, kan det godt være, at det går hurtigt opad, men dit hus er sårbart, og vindretningen har ændret sig.

Reducerer eventuelt andelen af aktier, og det kan meget vel være vækstaktierne, du skal skrue lidt ned for. Du skal stadig have vækstaktier i din portefølje, men de må ikke blive altdominerende. Husk, at især de dyreste vækstaktier er meget sårbare over for stigende renter. Dem anbefaler vi generelt investorer er være yderst varsomme med.

Men hvad er så alternativet til vækstaktier? Det er valueaktier, som har lavere vækst og er billigt prisfastsat i forhold til det øvrige aktiemarked – blandt andet målt på, hvad man som investor betaler per krones indtjening i selskaberne (P/E) og per krones indre værdi i selskaberne (K/I).

De bør også udgøre en fast del af fundamentet i dit aktiehus. Aktuelt ser vi især et attraktivt afkastpotentiale i finanssektoren, hvor man finder mange interessante valueselskaber, hvor stigende renter rent faktisk har en positiv effekt på indtjeningen. Generelt anbefaler vi derfor investorer at overvægte finansaktier i deres aktieportefølje i øjeblikket.

Læs også
Top job