Serier

Aktieuro skærper investorernes fokus på én ting

Den seneste måned har de globale aktiemarkeder været præget af stor uro, som primært skyldes forsyningsproblemer og inflation samt opbremsning i den globale vækst. I sidste ende er der dog kun én ting, som er afgørende for, at man som aktieinvestor kan skabe afkast.

Corona rammer verden

Baggrunden for den seneste aktieuro kan koges ned til to ting: For det første lider global økonomi fortsat af betydelige forsyningsproblemer, som ud over forstyrrelserne gennem 2020-21 nu også udfordres af krigen i Ukraine og af Kinas meget aggressive nultolerance-politik over for selv de mindste udbrud af nye covid-19-tilfælde.

For det andet er global økonomisk vækst i opbremsning dels som følge af en meget høj vækst i kølvandet på genåbningen sidste år (sammenligningsgrundlaget er meget højt), dels i forhold til ovenstående leveringsproblemer og ikke mindst tvungen nedlukning i Kina.

Historien viser, at aktiemarkedet på kort sigt kan være drevet af begejstring og eufori, og omvendt også af frygt og panik.

Otto Friedrichsen

I denne cocktail stiger priserne markant på tværs af varer og services, en udvikling som verdens centralbanker er nødsaget til at forholde sig til. Det gør de ved at hæve renterne for at forsøge at dæmme op for inflationen. Højere renter udfordrer vækstforventningerne i et miljø, hvor væksten allerede er i opbremsning, og hvor centralbankerne, ud over at forsøge at kontrollere inflationen, måske også risikerer at forværre vækstopbremsningen yderligere.

Med andre ord er aktiemarkedet udfordret af risikoen for stagflation – det vil sige en global økonomi, der rammes af stagnerende vækst og højere inflation.

Historien viser, at aktiemarkedet på kort sigt kan være drevet af begejstring og eufori, og omvendt også af frygt og panik. Over tid vil sådanne stemningsbaserede drivkræfter blive afløst af selskabernes evne til at levere værdi til deres aktionærer gennem cash flow og indtjening. Regnskabssæsonen er i fuld gang, og tallene bekræfter de generelt positive forventninger, om end enkelte selskaber også har tiltrukket sig opmærksomhed ved at skuffe markant.

De seneste seks måneders kraftigt stigende amerikanske renter har anført af Nasdaq-indekset udfordret store dele af vækstsegmentet. Prisen for en forventet fremtidig indtjening har nu i tiltagende grad en omkostning, fordi der i dag findes et alternativ.

Det kunne for eksempel være at placere pengene i en amerikansk statsobligation, som aktuelt giver en forrentning på omkring 3 pct. (0,2 procent, når man korrigerer for de aktuelle inflationsforventninger). Det er med andre ord en risikofri investering med positivt afkast i modsætning til en investering i forventet fremtidig indtjening i et makroøkonomisk miljø, hvor usikkerheden i øjeblikket er høj, og hvor værdiansættelsen i nogle segmenter fortsat er anstrengt.

Med høj inflation, lavere vækst og højere renter skærper aktieinvestorernes fokus sig om en ting: Marginerne - aktieselskabernes overskudsgrad. Hvilke selskaber kan opretholde høje stabile marginer i et miljø, hvor omkostningerne stiger, og levere indtjening til aktionærerne her og nu?

De kvalitetsselskaber, som kan dette, vil qua deres stærke forretning kunne hæve priserne sammen med omkostningerne og sende prisstigningerne videre til kunderne og dermed opretholde en stærk indtjening på trods af højere priser, tungere gældsservicering over tid samt en lavere økonomisk vækst.

Dét er omdrejningspunktet for aktieinvestorer i det nuværende miljø, hvor konjunkturen modnes, og hvor verdens centralbanker reagerer på forsyningsproblemer og prisstigninger.

Allerede nu er afkastspændet mellem de 10 pct. amerikanske selskaber med højeste driftsindtjening sammenlignet med de 10 pct., der har haft den laveste driftsindtjening over de seneste måneder, udvidet markant, og man skal tilbage til 2000-02 for at se samme divergens i disse to gruppers 12 måneders afkast.

Historisk er det selskabernes evne til at levere indtjening, der driver aktieafkastet. Det vil det også være denne gang.

Otto Friedrichsen

Det understreger de langsigtede fordele ved driftskvalitet og marginstabilitet som omdrejningspunkter i perioder, hvor aktiemarkedet udfordres af usikkerhed – præcis som det gør nu.

Ja, markedet forventer aggressive centralbanker og højere renter, stemningen blandt aktieinvestorer er på flere parametre historisk lav, og en opblødning af forsyningsudfordringerne og forhåbentlig en afslutning på krigen vil kunne bedre stemningen blandt aktieinvestorerne.

Men historisk er det selskabernes evne til at levere indtjening, der driver aktieafkastet. Det vil det også være denne gang.

Læs også
Top job