Erhverv

Kriseramt letbane skærer kraftigt i lønnen til ny direktør

Det er ikke udtryk for, at den nuværende direktør ikke har været pengene værd, siger Aarhus Letbanes bestyrelsesformand om lønnen til den næste letbanedirektør.

Claus Rehfeld Moshøj, direktør i Aarhus Letbane, er den næstbedst betalte chef i Aarhus Kommune. Letbanedirektøren får snart nyt job, og hans afløser kommer ikke til at få samme lønvilkår. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Når Aarhus Letbane på et tidspunkt i 2018 får ny direktør, må vedkommende kigge misundeligt på sin forgængers lønseddel.

For den kommende direktør, der endnu ikke er fundet, kommer ikke til at få samme lønvilkår som den nuværende direktør i Aarhus Letbane, Claus Rehfeld Moshøj.

Det fortæller Johnny B. Hansen, bestyrelsesformand i Aarhus Letbane.

»Den nye direktør kommer til at få en lavere løn end den nuværende direktør. Bruttolønnen kommer nok til at være en halv mio. kr. lavere for den kommende direktør,« siger han til Finans.

Er det et udtryk for, at den nuværende direktør har fået en for høj løn?

»Nej, det er udtryk for, at de to stillinger er vidt forskellige. Den nuværende direktør blev ansat til at anlægge letbanen, mens den kommende direktør skal stå for driften,« siger Johnny B. Hansen.

Dermed er der altså lagt op til, at den kommende direktør i Aarhus Letbane kommer til at tjene næsten 25 pct. mindre end sin forgænger.

For som Finans mandag morgen kunne afdække, tjener Claus Rehfeld Moshøj i øjeblikket 2,1 mio. kr. om året med pension og tillæg. Da han samtidig er åremålsansat, får han en fratrædelsesbonus på 1,4 mio. kr., når han fra nytår skal være adm. direktør i Rejsekort A/S.

Åremålsansættelser
  • Kommuner kan ansætte direktører på tidsbegrænsede kontrakter, såkaldte åremålsansættelser. I første omgang kan den vare op til seks år og kan herefter forlænges, så den højst varer ni år i alt
  • Til gengæld for den tidsbegrænsede ansættelse får chefen et tillæg til lønnen på op til 30 pct.
  • Hertil kommer et fratrædelsesbeløb, som udgør tre måneders løn (bruttoløn inklusive pension) plus én måneds løn for hvert år, man har været ansat, dvs. maksimalt 12 måneders løn i alt. En del af dette kan udbetales i forbindelse med forlængelse af aftalen
  • Siden 2015 har det ikke været muligt at få den sidste del af fratrædelsesbeløbet, hvis man efter åremålets udløb bliver fastansat i samme stilling
  • Ved afskedigelse før aftalens udløb kan chefen få op til tre års løn. Chefer på almindelige tidsubegrænsede kontrakter får op til ét års løn plus opsigelsesvarsel

Beslutningen om, at letbanens kommende direktør får mindre i løn end sin forgænger, rammer dog ikke Claus Rehfeld Moshøj.

»Jeg tager ikke den beslutning som om, at jeg har fået en for høj løn. Andre må naturligvis vurdere, om jeg har været min løn værd, men jeg synes, at jeg har leveret det, jeg blev ansat til,« siger han.

Bestyrelsesformanden i Aarhus Letbane er enig i, at Claus Rehfeld Moshøj har leveret som forventet.

»Derfor er han også berettiget til sin bonus. Han har gjort det godt,« siger Johnny B. Hansen, der fortæller, at det endnu ikke er besluttet, om den næste letbanedirektør også skal være åremålsansat som Claus Rehfeld Moshøj.

Letbaneprojektet i Aarhus er både blevet kaldt kuldsejlet og skandaleramt, fordi budgettet forventes at blive overskredet med 50 pct. i forhold til det oprindelige, og fordi projektet undervejs har fået store ekstrabevillinger fra de offentlige ejere.

Derudover er åbningen blevet udskudt flere gange. Senest måtte en storstilet åbningsfest i september aflyses i sidste øjeblik, og ved den lejlighed tog Claus Rehfeld Moshøj ansvaret for aflysningen.

Hans kontrakt i Aarhus Letbane var oprindeligt sat til at udløbe i november 2016. Men kontrakten blev forlænget til 2018, fordi det havde »stor betydning for selskabet, at direktøren ikke fratræder, før projektet er gennemført«, som der står i den forlængede ansættelseskontrakt fra 2016.

Aarhus Letbane risikerer at stå uden direktør i flere måneder, når Claus Rehfeld Moshøj smutter ved årsskiftet. Johnny. B Hansen har nemlig for nylig udtalt, at det først er realistisk, at den nye direktør kan begynde den 1. februar eller den 1. marts.

Det blev meldt ud i juli, at Claus Rehfeld Moshøj skulle stå i spidsen for rejsekortet fra den 1. januar.

BRANCHENYT
Læs også